Żywność – dobro, które angażuje

12 czerwca br. w Olsztynie wiceminister Elżbieta Seredyn reprezentowała resort podczas międzynarodowej konferencji „Żywność – dobro, które angażuje”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele banków żywności między innymi z Albanii, Belgii i Hiszpanii.

Elżbieta Seredyn przedstawiła działania ministerstwa na rzecz włączenia społecznego i ochrony socjalnej. Podkreśliła, że jednym z celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu jest wydźwignięcie z ubóstwa i wykluczenia społecznego co najmniej 20 milionów ludzi i zwiększenie do poziomu 75 proc. zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat. Zaznaczyła, że w osiągnięciu tych celów pomocne są inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020”, w tym europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Ponadto do działań mających przeciwdziałać ubóstwu zalicza się także „Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”.

W Europie działają 264 banki żywności, które odbierają i dystrybuują produkty żywnościowe w 22 krajach. Każdego dnia 400 tys. ton żywności przekazywanych jest prawie 34 tysiącom organizacji pozarządowych. Federacja Polskich Banków Żywności to 32 banki działające na terenie całego kraju. W ubiegłym roku polskie banki żywności wsparły ponad milion 300 tysięcy potrzebujących, przekazując łącznie ponad 47 tysięcy ton żywności.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły