O prenumeracie

E-WYDANIE

Zapraszamy do zakupienia pojedynczego numeru lub prenumeraty na jednej z 3 platform sprzedaży internetowej:

 

 

WYDANIE PAPIEROWE

Już dziś zamów prenumeratę Zielonego Sztandaru!

Prenumeraty dokonać można na III kwartał 2024 r.

 • Cena za jeden egzemplarz wynosi 9,00 zł
 • Opłata za III kwartał 2024 r. wynosi 27,00 zł

Prenumeratę redakcyjną realizować można wyłącznie w pakiecie 5 i więcej egzemplarzy (na II kwartał 2024 r.)

Wypełnij zamieszczony poniżej formularz zamówienia

FORMULARZ

i wyślij e-mailem na: kolportaz@zielonysztandar.com.pl

Green Light Media Sp. z o. o.
ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa
Numer konta:
Santander Bank Polska S.A. 63 1090 1883 0000 0001 2017 0504

Prenumeratę można zamawiać również oddziałach dystrybutorów prasy w Polsce: KOLPORTER, GARMOND oraz placówkach Poczty Polskiej

kolporter

Formularz zamówienia

  Zamawiam prenumeratę czasopisma
  "Zielony Sztandar" na


  Prenumeraty można dokonać na III kwartał 2024 r.


  5 numerów miesięcznie III kwartał – 135,00 zł (15 numerów x 9,00 zł)10 numerów miesięcznie III kwartał – 270,00 zł (30 numerów x 9,00 zł)15 numerów miesięcznie III kwartał – 405,00 zł (45 numerów x 9,00 zł)20 numerów miesięcznie III kwartał – 540,00 zł (60 numerów x 9,00 zł)
  *wybrać okres zamawianej prenumeraty
  Nazwa i dokładny adres zamawiającego:


  Aby wysłać zamówienie zaznacz poniższe zgody:  ------
  Udzielone zgody możesz wycofać w każdej chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Green Light Media Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Ciołka 15.
  Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. W dowolnym momencie możesz dokonać ww. czynności poprzez wysłanie widomości email na adres: kolportaz@zielonysztandar.com.pl, spod adresu którego zgoda dotyczy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
  Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu należytej realizacji przedmiotowego zamówienia.
  Informujemy, ze nie jesteście Państwo profilowani. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.