O prenumeracie

 

 • E-WYDANIE

Zapraszamy do zakupienia pojedynczego numeru lub prenumeraty na jednej z 3 platform sprzedaży internetowej:

egazety ekiosk nexto

 


 • WYDANIE PAPIEROWE

Zamów prenumeratę już dziś!

Ceny prenumeraty „Zielonego Sztandaru” w wydaniu papierowym w 2019 roku:

 • roczna  –  156,00 zł
 • półroczna  –  78,00 zł
 • I i III kwartał –  42,00 zł
 • II i IV kwartał –  36,00 zł

Prenumerata instytucjonalna:

Prenumeratę zaczniemy realizować po zaksięgowaniu wpłaty na poniższy numer konta.

Green Light Media Sp. z o.o.
ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa
Numer konta:
Santander Bank Polski SA 63 1090 1883 0000 0001 2017 0504

Prenumerata indywidualna:
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują
przedpłaty w terminach:

 • do 28 lutego
  – odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 kwietnia,
 • do 31 maja
  – odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 lipca,
 • do 31 sierpnia
  – odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 października,
 • do 30 listopada
  – odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 stycznia następnego roku.

Zamówienie na prenumeratę można również zrealizować za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej do 25 każdego lutego, maja, sierpnia i listopada z uwzględnieniem powyższych okresów prenumeraty.
Prenumeratę pocztową można zamówić na: rok, trzy kwartały, pół roku, kwartał.

kolporter

Ruch logo_wzor

 

 

 


Formularz zamówienia prenumeraty w wersji do druku

Formularz zamówienia

Zamawiamy prenumeratę dwutygodnika "Zielony Sztandar" na okres:
miesięcy 2019 roku począwszy od numeru w ilości egzemplarzy

Nazwa i dokładny adres zamawiającego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Green Light Media Sp. z o.o. newslettera z informacjami handlowymi, przesyłanymi środkami komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Green Light Media Sp. z o.o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Green Light Media Sp. z o.o. w celu realizacji cyklicznej wysyłki zamówionej prenumeraty
------
Udzielone zgody możesz wycofać w każdej chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Green Light Media Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Ciołka 15.
Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. W dowolnym momencie możesz dokonać ww. czynności poprzez wysłanie widomości email na adres: kolportaz@zielonysztandar.com.pl, spod adresu którego zgoda dotyczy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu należytej realizacji przedmiotowego zamówienia.
Informujemy, ze nie jesteście Państwo profilowani. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.