O prenumeracie

 

  • E-WYDANIE

Zapraszamy do zakupienia pojedynczego numeru lub prenumeraty na jednej z 3 platform sprzedaży internetowej:

egazety ekiosk nexto

 


  • WYDANIE PAPIEROWE

Zamów prenumeratę już dziś!

Cena prenumeraty „Zielonego Sztandaru” w wydaniu papierowym w 2020 roku:

  • I kwartał   –  42,00 zł
  • II kwartał  – 36,00 zł

I PÓŁROCZE –  78,00 zł

Prenumeratę redakcyjną można zamawiać w dowolnym terminie na I i II kwartał 2020 r.:

Prenumeratę zaczniemy realizować po zaksięgowaniu wpłaty na poniższy numer konta.

Green Light Media Sp. z o. o.
ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa
Numer konta:
Santander Bank Polska S.A.63 1090 1883 0000 0001 2017 0504

Prenumerata pocztowa:
Urzędy pocztowe oraz listonosze zakończyli przyjmowanie przedpłat na I kwartał 2020 rokuw dniu30 listopada 2019 r. Na II kwartał 2020 r. zamówienia można składać do końca lutego 2020 r.
Zamówienia na prenumeratę pocztową można również realizować za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej w odpowiednich terminach.

Prenumeratę w RUCHU oraz firmach KOLPORTER i GARMOND można zamawiać na II kwartał 2020 r. do 5 marca 2020 r.
Przyjmowanie przedpłat na I kwartał 2020 r. przez te firmy zostało już zakończone.

kolporter

Ruch logo_wzor

 

Formularz zamówienia

Zamawiamy prenumeratę
dwutygodnika "Zielony Sztandar" w roku 2020Zamawiam od numeru:

Nazwa i dokładny adres zamawiającego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Green Light Media Sp. z o.o. newslettera z informacjami handlowymi, przesyłanymi środkami komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Green Light Media Sp. z o.o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Green Light Media Sp. z o.o. w celu realizacji cyklicznej wysyłki zamówionej prenumeraty
------
Udzielone zgody możesz wycofać w każdej chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Green Light Media Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Ciołka 15.
Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. W dowolnym momencie możesz dokonać ww. czynności poprzez wysłanie widomości email na adres: kolportaz@zielonysztandar.com.pl, spod adresu którego zgoda dotyczy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu należytej realizacji przedmiotowego zamówienia.
Informujemy, ze nie jesteście Państwo profilowani. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.