O prenumeracie

E-WYDANIE

Zapraszamy do zakupienia pojedynczego numeru lub prenumeraty na jednej z 3 platform sprzedaży internetowej:

egazety ekiosk nexto


WYDANIE PAPIEROWE

Zamów prenumeratę już dziś!

Cena prenumeraty „Zielonego Sztandaru” w wydaniu papierowym w 2020 roku:

  • IV kwartał (36,00 zł)

Prenumeratę redakcyjną można zamawiać w dowolnym terminie, na dowolny okres do końca 2020 roku:

Wysyłkę zaczniemy realizować po zaksięgowaniu wpłaty na poniższy numer konta.

Green Light Media Sp. z o. o.
ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa
Numer konta:
Santander Bank Polska S.A. 63 1090 1883 0000 0001 2017 0504

Prenumeratę można zamawiać również w urzędach pocztowych i u listonoszy, a także w firmach RUCH, KOLPORTER, GARMOND do końca sierpnia br.

kolporter

Ruch logo_wzor

Formularz zamówienia

Zamawiam prenumeratę
dwutygodnika "Zielony Sztandar" w roku 2020 na


"IV kwartał"* (36,00 zł) lub na okres:

*w przypadku braku podania okresu zamówienie będzie dotyczyło IV kwartału.
Nazwa i dokładny adres zamawiającego:


Aby wysłać zamówienie zaznacz poniższe zgody:------
Udzielone zgody możesz wycofać w każdej chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Green Light Media Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Ciołka 15.
Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. W dowolnym momencie możesz dokonać ww. czynności poprzez wysłanie widomości email na adres: kolportaz@zielonysztandar.com.pl, spod adresu którego zgoda dotyczy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu należytej realizacji przedmiotowego zamówienia.
Informujemy, ze nie jesteście Państwo profilowani. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.