O prenumeracie

E-WYDANIE

Zapraszamy do zakupienia pojedynczego numeru lub prenumeraty na jednej z 3 platform sprzedaży internetowej:

 
egazety ekiosk nexto
 
 
 

WYDANIE PAPIEROWE

Zamów prenumeratę już dziś!

Cena prenumeraty „Zielonego Sztandaru” w wydaniu papierowym w 2022 roku:

  • III kwartał 63,00 zł (7 n-rów x 9,00 zł)
  • IV kwartał – 27,00 zł (3 n-ry x 9,00 zł)
  • II półrocze – 90,00 zł (III kwartał – 63,00 zł + IV kw. – 27,00 zł)

Informujemy, że od IV kwartału 2022 r. „Zielony Sztandar” będzie miesięcznikiem i ukażą się tylko trzy numery – 21, 22, 23.
Redakcja przyjmuje już wpłaty za prenumeratę na IV kwartał br. w kwocie 27,00 zł.

Prenumeratę redakcyjną na 2022 r. można zamawiać:

Wysyłkę zaczniemy realizować po zaksięgowaniu wpłaty na poniższy numer konta.

Green Light Media Sp. z o. o.
ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa
Numer konta:
Santander Bank Polska S.A. 63 1090 1883 0000 0001 2017 0504

Prenumeratę można zamawiać również w urzędach pocztowych i u listonoszy, a także w firmach RUCH, KOLPORTER, GARMOND.

Ruch logo_wzorkolporter

Formularz zamówienia

  Zamawiam prenumeratę czasopisma
  "Zielony Sztandar" na


  III kwartał - 63,00 zł (7 n-rów x 9,00 zł)IV kwartał – 27,00 zł (3 n-ry x 9,00 zł)II półrocze – 90,00 zł (III kwartał – 63,00 zł + IV kw. – 27,00 zł)
  *wybrać okres zamawianej prenumeraty
  Nazwa i dokładny adres zamawiającego:


  Aby wysłać zamówienie zaznacz poniższe zgody:  ------
  Udzielone zgody możesz wycofać w każdej chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Green Light Media Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Ciołka 15.
  Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. W dowolnym momencie możesz dokonać ww. czynności poprzez wysłanie widomości email na adres: kolportaz@zielonysztandar.com.pl, spod adresu którego zgoda dotyczy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
  Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu należytej realizacji przedmiotowego zamówienia.
  Informujemy, ze nie jesteście Państwo profilowani. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.