O prenumeracie

 

  • E-WYDANIE

Zapraszamy do zakupienia pojedynczego numeru lub prenumeraty na jednej z 3 platform sprzedaży internetowej:

egazety ekiosk nexto

 


  • WYDANIE PAPIEROWE

Zamów prenumeratę już dziś!

Ceny prenumeraty „Zielonego Sztandaru” w wydaniu papierowym w 2020 roku:

  • I kwartał –  42,00 zł

Prenumerata instytucjonalna:

Prenumeratę zaczniemy realizować po zaksięgowaniu wpłaty na poniższy numer konta.

Green Light Media Sp. z o.o.
ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa
Numer konta:
Santander Bank Polska SA 63 1090 1883 0000 0001 2017 0504

Prenumerata pocztowa:

Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty na I kwartał 2020 roku do 30 listopada 2019 r.
Zamówienie na prenumeratę można również zrealizować za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej
do 25 listopada br.

Prenumeratę w RUCHU oraz firmach KOLPORTER i GARMOND można zamawiać do 5 grudnia br.

kolporter

Ruch logo_wzor

 

Formularz zamówienia

Zamawiamy prenumeratę dwutygodnika "Zielony Sztandar" na okres:
miesięcy 2020 roku począwszy od numeru w ilości egzemplarzy

Nazwa i dokładny adres zamawiającego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Green Light Media Sp. z o.o. newslettera z informacjami handlowymi, przesyłanymi środkami komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Green Light Media Sp. z o.o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Green Light Media Sp. z o.o. w celu realizacji cyklicznej wysyłki zamówionej prenumeraty
------
Udzielone zgody możesz wycofać w każdej chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Green Light Media Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Ciołka 15.
Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. W dowolnym momencie możesz dokonać ww. czynności poprzez wysłanie widomości email na adres: kolportaz@zielonysztandar.com.pl, spod adresu którego zgoda dotyczy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu należytej realizacji przedmiotowego zamówienia.
Informujemy, ze nie jesteście Państwo profilowani. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.