O prenumeracie

 

 • E-WYDANIE

Zapraszamy do zakupienia pojedynczego numeru lub prenumeraty na jednej z 3 platform sprzedaży internetowej:

egazety ekiosk nexto

 


 • WYDANIE PAPIEROWE

Zamów prenumeratę już dziś!

Ceny prenumeraty „Zielonego Sztandaru” w wydaniu papierowym w 2018 roku:

 • roczna  –  250,00 zł
 • półroczna  –  137,50 zł
 • I i III kwartał –  78,00 zł
 • II i IV kwartał –  72,00 zł

Prenumerata instytucjonalna:

Prenumeratę zaczniemy realizować po zaksięgowaniu wpłaty na poniższy numer konta.

Green Light Media Sp. z o.o.
ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa
Numer konta: 22 1160 2202 0000 0000 4988 3725

Prenumerata indywidualna:
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują
przedpłaty w terminach:

 • do 28 lutego
  – odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 kwietnia,
 • do 31 maja
  – odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 lipca,
 • do 31 sierpnia
  – odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 października,
 • do 30 listopada
  – odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 stycznia następnego roku.

Zamówienie na prenumeratę można również zrealizować za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej do 25 każdego lutego, maja, sierpnia i listopada z uwzględnieniem powyższych okresów prenumeraty.
Prenumeratę pocztową można zamówić na: rok, trzy kwartały, pół roku, kwartał.

kolporter

Ruch logo_wzor

 

 

 


Formularz zamówienia prenumeraty w wersji do druku

Formularz zamówienia

Zamawiamy prenumeratę tygodnika "Zielony Sztandar" na okres:
miesięcy 2018 roku począwszy od numeru w ilości egzemplarzy

Nazwa i dokładny adres zamawiającego: