Ankieta

Szanowni Państwo!

Kierujemy do Państwa ankietę na temat ustrojowych ram polskiego wymiaru sprawiedliwości. W toczącej się dyskusji – jaką rozpoczęliśmy podczas „Okrągłego Stołu w sprawie wymiaru sprawiedliwości” nie może bowiem zabraknąć głosu obywateli. Chcemy dać Państwu możliwość wypowiedzenia się na temat kształtu pożądanych zmian w polskim sądownictwie.

Jesteśmy bowiem przekonani, że prawdziwą reformę należy

poprzedzić szeroką, społeczną debatą nad przyczynami niewłaściwego funkcjonowania sądownictwa.

Prosimy zatem o wypełnienie ankiety i przekazania jej do najbliższego biura poselskiego PSL lub wysłanie na adres redakcji „Zielonego Sztandaru”. W ten sposób weźmiecie Państwo udział w rozpoczętej przez nas w ramach „Okrągłego stołu” pracy nad prawdziwą, służącą obywatelom  reformą ważnego segmentu naszego życia publicznego – jakim jest wymiar sprawiedliwości.

Jestem przekonany, że tylko w takiej otwartej dyskusji możemy uporządkować nasze państwo.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc.

 

                                                                                   Z ludowym pozdrowieniem

Piotr Zgorzelski
Wicemarszałek Sejmu

Ankieta do wypełnienia ONLINE


Od redakcji:

Wypełnioną ankietę – bez swoich danych osobowych – prosimy kierować na adres redakcji dwutygodnika „Zielony Sztandar:

Erazma Ciołka 15
01-445 Warszawa

Ankieta do pobrania