O nas

Zgromadzeni pod zielonym sztandarem kultywujemy tradycje i idee polskiego ruchu ludowego


„Zielony Sztandar” istnieje od 1931 r. i jest jednym z najstarszych pism społeczno-politycznych w Polsce. Pierwszym redaktorem naczelnym był Maciej Rataj, który obok Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu modelu organizacyjnego, myśli i siły politycznej ludowców.

Od tego czasu działalność „Zielonego Sztandaru” została zawieszona jedynie na chwilę przez wybuch II wojny światowej i śmierć redaktora Macieja Rataja.

W latach okupacji i po tragicznej śmierci twórcy, dzieło Rataja w 1942 i 1943 r. było kontynuowane w Londynie pod nazwą The Green Banner. W kraju konspiracyjne wydawanie „Zielonego Sztandaru” ludowcy wznowili już we wrześniu 1944 r. w Lublinie. Po zakończeniu wojny, od 1945 r. pismo wychodziło w Łodzi, a od 1946 do dziś – w Warszawie.

Od czasu kiedy Maciej Rataj wydał pierwszy egzemplarz, minęło prawie 90 lat. Zmieniały się zespoły redakcyjne, nakłady i kształt graficzny pisma, ale „Zielony Sztandar”ciągle trwa. Przetrwał sanację, wojnę i okupację, komunizm, stan wojenny, transformację ustrojową i dzisiaj – w okresie powrotu do sanacji – „Zielony Sztandar” wciąż jest na posterunku prasowym niezmiennie otwarty na Czytelników.

Zamów już dziś prenumeratę
www.zielonysztandar.com.pl/prenumerata

Wydawcą „Zielonego Sztandaru” przez wiele lat było Wydawnictwo Ludowe Sp. z o.o., a od 2017 r. jest Green Light Media Sp. z o.o. Do dnia dzisiejszego na jego łamach prezentowane są opinie i poglądy przedstawicieli różnych środowisk, wywiady oraz komentarze odnoszące się do rzeczywistości. Od 2014 r. Zielony Sztandar wydawany jest także w wersji multimedialnej.