Prospołeczne ustawy ludowców wejdą w życie

Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze stawało i będzie stawać po stronie obywateli. Dzięki takiej postawie udało się przeprowadzić przez Sejm szereg ustaw, które poprawią bezpieczeństwo socjalne mieszkańców Polski. To ogromne osiągnięcie, które zmieni nasz kraj na lepsze i pozwoli obywatelom z większym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Polska ziemia dla polskich rolników

Od 1 maja 2016 r. skończy się obowiązujący od 2004 r. okres ochronny i obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSW. Dlatego aby chronić nasz największy skarb, PSL przygotował projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która uniemożliwia wykup ziemi przez cudzoziemców, ale też zapobiega jej nadmiernej koncentracji w rękach jednego właściciela i powstawaniu wielkich produkcyjnych posiadłości rolnych.

Ustawa przeciwdziała również rozdrobnieniu ziemi pomiędzy zbyt wielu właścicieli, np. poprzez dziedziczenie przez wszystkich spadkobierców. Preferowane będą gospodarstwa zapewniające utrzymanie całym rodzinom.

Ziemię będą mogli zakupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od 5 lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto projekt przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi. Formułuje też wymagania dot. m.in. kwalifikacji zawodowych, jakimi muszą wykazać się kupujący ziemię.

Ustawa przewiduje także zakaz nabywania gruntów dla osób i firm posiadających łącznie powyżej 300 ha oraz 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną od ANR pod rygorem wysokich kar.

Oczekuje się, że ustawa przyspieszy przemiany agrarne i ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej.

Zasiłek macierzyński dla każdej matki

Z inicjatywny PSL zasiłek macierzyński dostaną wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. Rozwiązanie to będzie dotyczyć m.in.: rodziców bezrobotnych, pracujących na umowach o dzieło, studentów i rolników. Otrzymają oni nowe świadczenie rodzicielskie. Będą mogli je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Zaś w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków i więcej dzieci – nawet przez 71 tygodni po ich przyjściu na świat. Na mocy ustawy podwyższone zostaną także niższe niż 1000 zł netto zasiłki macierzyńskie dla rodziców pracujących. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., jednakże ze świadczenia skorzystać będą mogli rodzice dzieci urodzonych już w tym roku – pobierając od stycznia 2016 r. świadczenie przez proporcjonalnie krótszy okres, do ukończenia przez dziecko roku życia.

Oprac. Marcin Zieliński

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-1-7-lipca

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …