Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Projekt ustawy zakłada, że każda dostawa produktów rolnych, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez: producentów rolnych, grupy producentów, organizacje producentów do pierwszego nabywcy wymaga podpisania umowy.

Podstawowymi elementami takiej umowy są: cena do zapłaty za dostawę, ilość i jakość dostarczanych produktów, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, klauzule dotyczące rozwiązania umowy, szczegóły dotyczące płatności.

Stosowanie umów ma na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi praw i obowiązków między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw, w tym między przetwórcami a producentami produktów rolnych. Z jednej strony umowy zabezpieczają stałość dostaw niezbędnej ilości surowca o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, z drugiej – gwarantują producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

– Moim zdaniem w dłuższej perspektywie doprowadzi to do większej stabilizacji na rynkach rolnych. Ustawa daje rolnikom narzędzie wyznaczania ceny na swój produkt. To od rolników i ich zorganizowania się zależy, czy ten instrument wykorzystają – powiedział po dzisiejszym głosowaniu w Sejmie minister rolnictwa Marek Sawicki.

Ustawa przenosi też dotychczasowe kompetencje urzędów marszałkowskich do uznawania grup producenckich na Agencję Rynku Rolnego. W projekcie wskazano, że organem właściwym do uznawania organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych (na ich wniosek) są dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. Uznanie lub cofnięcie uznania nastąpi w drodze decyzji administracyjnej. Celem tworzenia organizacji producentów i ich zrzeszeń są m.in.: wzmocnienie pozycji producentów rolnych w łańcuchu marketingowym, koncentracja podaży, poprawa wprowadzania do obrotu, planowania i dostosowywania produkcji do popytu oraz optymalizacja kosztów produkcji i stabilizacja cen producenta.

Na wniosek posłów PSL oraz PiS Sejm zdecydował też o nieprzekazywaniu do Ministerstwa Skarbu Państwa spółki Elewarr, która zostanie w gestii Agencji Rynku Rolnego.

Za nowelizacją opowiedziało się 296 posłów. Przeciw było czterech, a 138 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

 Zmian kontraktów terytorialnych dla pięciu województw

Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian kontraktów terytorialnych oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania regionalnych programów operacyjnych lata 2014-2020 dla województw: lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Uchwały dotyczą zmian w 5 kontraktach terytorialnych. Zmiany te, wprowadzone aneksami, są niezbędne ze względu na zatwierdzenie przez Komisję Europejską regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (chodzi o RPO dla każdego województwa).

W każdym przypadku Rada Ministrów zatwierdza uchwałą wynegocjowany przez ministra infrastruktury i rozwoju oraz zarząd województwa aneks nr 1 do kontraktu terytorialnego, który określa wysokość, zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-15-21-lipca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły