Powstało 44 tys. nowych miejsc pracy na wsi

Jak grzyby po deszczu powstają na terenach wiejskich nowe miejsca pracy w: warsztatach samochodowych, pensjonatach, gospodarstwach argoturystycznych, stolarniach.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomógł w utworzeniu 44 tysięcy nowych miejsc pracy. W ramach realizacji Programu można było składać wnioski o wsparcie z dwóch działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Większość przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale można je było też składać za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w jednostkach Urzędów Marszałkowskich.

Dzięki udzielonemu przedsiębiorcom i rolnikom wsparciu na terenach wiejskich oraz w małych miasteczkach powstały lub rozwinęły się m.in. przedszkola, salony fryzjerskie, restauracje, placówki handlowe, warsztaty samochodowe, fabryczki mebli, zakłady budowlane, a także firmy świadczące usługi informatyczne czy księgowe. Jak często z satysfakcją  podkreśla w publicznych wystąpieniach Andrzej Gross – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Polska prowincja nie tylko pięknieje w oczach, ale przybywa miejsc pracy i poprawia się tam znacznie jakość życia.

Wysokość wsparcia zależy od liczby nowo powstałych miejsc pracy. I tak za utworzenie jednego miejsca można otrzymać 100 tysięcy złotych, dwóch miejsc – 200 tysięcy złotych, a za powstanie trzech i więcej – 300 tysięcy złotych. ARiMR refunduje 50 proc. kosztów poniesionych na „zbudowanie” miejsca pracy, przy czym muszą to być tzw. koszty kwalifikowalne do uzyskania pomocy. Dodatkowo, żeby nie stracić przyznanego wsparcia, takie nowo powstałe miejsca pracy trzeba utrzymać przez 2 lata – licząc od momentu otrzymania pomocy. Na wsparcie z działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przeznaczono w PROW 2007- 2013 w sumie prawie 4,5 miliarda złotych. Do tej pory w ramach 4 naborów Agencja przyjęła ponad 45 tysięcy wniosków, w których beneficjenci ubiegali się o przyznanie im ponad 8,9 miliarda zł wsparcia. Ponieważ jednak wiele ze złożonych wniosków nie można było zakwalifikować do pozytywnego rozpatrzenia, bo zawierały błędy, bądź wnioskujący wycofali je, lub też dlatego, że zostały złożone przez osoby, które są mieszkańcami dużych miast, nie ma pewności, że cały limit uda się wykorzystać. Być może, by pieniądze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” się nie zmarnowały (trzeba je rozliczyć jak zresztą cały PROW na lata 2007-2013 do końca 2015 roku) niewykorzystaną część będzie trzeba rozdysponować w ramach innych działań. Do tej pory Agencja podpisała umowy o przyznaniu pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z ponad 12 tysiącami przedsiębiorców, na łączną kwotę 2,3 mld zł. ARiMR uznała, że spełnili oni formalne kryteria i złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o pomoc. Na razie po rozliczeniu zrealizowanych inwestycji ARiMR przekazała mikroprzedsiębiorcom ok. 1,5 mld zł. Dzięki takiemu wsparciu ARiMR udzielanym z PROW 2007-2013 na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na terenach wiejskich powstało ponad 25 tys. nowych miejsc pracy.

Nowe miejsca pracy niezwiązane z rolnictwem tworzą na wsi także rolnicy lub ich współmałżonkowie oraz domownicy. Tu z pomocą przychodzi wsparcie z PROW 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Na tą pomoc Agencja dysponowała kwotą 1,47 mld zł. Była ona przeznaczona dla rolników osiągających niskie dochody i gospodarujących na niewielkich areałach, z których trudno było utrzymać rodzinę. Agencja przyjęła 29 tys. wniosków na kwotę 2,6 mld złotych wsparcia. Dotychczas podpisano ponad 15 tys. umów o dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę 1,3 mld złotych. Agencja obecnie rozpatruje jeszcze 645 wniosków i wszystko wskazuje, że w tym wypadku limit środków na to działanie zostanie w pełni wykorzystany.

O pieniądze z PROW 2007-2013 na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi można ubiegać się także za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania funkcjonujących w gminach i Urzędów Marszałkowskich. ARiMR w tym wypadku nie rozpatruje wniosków, a jedynie pełni funkcję Agencji Płatniczej. W tym wypadku działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  zostały zgromadzone w PROW na lata 2007-2013 w tzw. Oś Leader.  Dotychczas dzięki temu wsparciu powstało ponad 3 tysiące nowych miejsc pracy.

Utworzenie, przy wsparciu z PROW 2007-2013, w sumie 44 tysięcy nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, musi cieszyć zwłaszcza, że z pewnością powstało ich jeszcze więcej. Wynika to z tego, że po powstaniu nowej, nawet małej firmy, tworzy się wokół niej sieć powiązań biznesowych, a te powiązania generują kolejne miejsca pracy. Na przykład salon fryzjerski powstający na wsi oznacza, że natychmiast pojawia się zapotrzebowanie na rożnego rodzaju kosmetyki-szampony czy lakiery oraz sprzęt. Muszą się więc znaleźć dostawcy takich towarów i dają zatrudnienie następnym osobom. Działa więc stara zasada – „pieniądz robi pieniądz”.

(ARiMR)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły