Mazurski Zarząd FML

W dniu 7 września 2013 r. odbyło się IV Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FML Warmii i Mazur. Obrady miały miejsce w …

Czytaj Więcej