Przyszłość sektora spółdzielczego

Rok 2012 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Bronisław Komorowski objął obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w Polsce …

Czytaj Więcej