Benedykt XVI abdykował

Na 11 lutego br. papież Benedykt XVI zwołał w Watykanie konsystorz, aby zatwierdzić trzy kanonizacje nowych świętych. Na zakończenie tej …

Czytaj Więcej