Rozmowy w Wilnie o reformie WPR

W Wilnie, 22 lipca 2013 r., odbyło się spotkanie przewodniczących komisji do spraw rolnych parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące …

Czytaj Więcej