Mazurski Zarząd FML

W dniu 7 września 2013 r. odbyło się IV Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FML Warmii i Mazur. Obrady miały miejsce w …

Czytaj Więcej

Stać nas na jeszcze więcej

Rozmowa z Dariuszem KLIMCZAKIEM, prezesem Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców, sekretarzem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL • Jesteśmy w przededniu krajowego …

Czytaj Więcej

Zdrowe Mikołajki z łódzkim FML

W zgodzie z XVIII-wieczną tradycją, w myśl której w okresie Bożonarodzeniowym obdarowywano się jabłuszkami, młodzi ludowcy z województwa łódzkiego ruszyli …

Czytaj Więcej