Powstanie kościuszkowskie na Mazowszu

17 kwietnia 2024 r. (środa) w Warszawie odbędzie się sesja naukowa pt.: „Powstanie kościuszkowskie na Mazowszu” połączona ze składanie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz przemarszem uczestników do Grobu Nieznanego Żołnierza.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski. Organizatorami wydarzenia jest Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wszechnica Kościuszkowska, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, wydawnictwo Green Light Media oraz czasopismo Zielony Sztandar.

Podejmując inicjatywę „Powstanie kościuszkowskie na Mazowszu” chcemy przybliżyć polskiemu społeczeństwubohatera narodowego Polski i USA, który stał się legendą i przedmiotem kultu. Jest symbolem niepodległościowych dążeń Polaków i emancypacji chłopów. Wzorem osobowym, na którym orędownicy idei niepodległości pragnęli wychować społeczeństwo polskie. Już dla wielu współczesnych mu rodaków był uosobieniem niezawisłości i sprawiedliwości, nieugiętym rzecznikiem przekształcenia stosunków społecznych. Popularność wśród potomnych zawdzięcza Kościuszko przede wszystkim roli, jaką odegrał w insurekcji 1794 r. Przez pryzmat powstania patrzyli nań wszyscy, widząc w nim ostatniego obrońcę upadającej Polski. Sława i chwała Tadeusza Kościuszki, to nie tylko Racławice i chłopscy kosynierzy, bitwa pod Dubienką, zdolności dowódcze wodza insurekcji 1794 r. To także obywatelska wrażliwość Naczelnika na chłopską krzywdę. Tradycja czynu racławickiego miała szczególne znaczenie w kształtowaniu świadomości narodowej chłopów. Prasa ludowa uroczyście obchodziła 100. rocznicę insurekcji w 1894 r. Z wielu listów i korespondencji nadesłanych do „Przyjaciela Ludu” z okazji obchodu rocznic kościuszkowskich przebijała duma z tego, iż to właśnie chłopi w najbardziej krytycznych dla Polski momentach brali udział w obronie jej niepodległości. Kościuszko tak naprawdę był symbolem rozpoczęcia polskiej walki o niepodległość i przeciwstawienia się utracie niepodległości. Przypominanie takiej postaci, jak Tadeusz Kościuszko jest naszym obowiązkiem. Dla każdego świadomego Polaka jest to rodzaj imperatywu. Dla Mazowsza Kościuszko jest bardzo ważny choćby dlatego, że Maciejowice są przecież w granicach naszego województwa. Pamiętamy o tym niezwykłym bohaterze.     

PROGRAM

17 kwietnia 2024 r.

11.00 –  Składanie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki – Plac Żelaznej Bramy i przemarsz do Grobu Nieznanego Żołnierza i Muzeum Niepodległości, al. Solidarności 62 w Warszawie.

13.00 Sesja naukowa, Muzeum Niepodległości – Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, al. Solidarności 62 w Warszawie

Referaty

Dr Janusz Gmitruk (MHPRL), Tadeusz Kościuszko bohater dwóch narodów

Dr Tadeusz Skoczek (MN), Insurekcja warszawska

Dr Leszek Marek Krześniak (WK), Bitwa pod Maciejowicami utracone nadzieje

Prof. dr hab. Romuald Turkowski (MHPRL), Udział ludowców Królestwa Polskiego w obchodach 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w 1917 roku

Dr Krzysztof Jabłonka (WK), O insurekcjach na Mazowszu w 1794 roku

Robert Matejuk („Zielony Sztandar”), Tadeusz Kościuszko na łamach „Zielonego Sztandaru”

Dr Marcin Gomółka (WK), Pamiętnik Józefa Drzewieckiego jako źródło do badań dziejów insurekcji kościuszkowskiej.

 

 

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły