25 lat w NATO – udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem

25 lat w NATO – udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem

– Polska jest lojalnym sojusznikiem paktu i w imieniu swoim – ale też pana premiera, ministrów, nas wszystkich, którzy dziś odpowiadamy za Rzeczypospolitą – potwierdzam zobowiązania sojusznicze państwa polskiego wobec wszystkich członków Paktu Północnoatlantyckiego i oczekuję od naszych sojuszników wywiązania się ze wszystkich postanowień traktatu w sytuacjach, gdy taka potrzeba zaistnieje – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz podczas obchodów 25. rocznicy Polski w NATO.

12 marca, szef MON uczestniczył w centralnych obchodach 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, które odbyły się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

25 lat temu, 12 marca 1999 roku, otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Status członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa.  Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu. 

– To jest nasze zobowiązanie, do którego jesteśmy przygotowani i gotowi. To jest nasze oczekiwanie, które stawiamy przed naszymi sojusznikami w ramach współpracy, szacunku, lojalności. Dążymy do pokoju, bo NATO jest sojuszem obronnym. Nie ma impulsu wrogości i nie mam takich cech, które by tę wrogość niosły. Jest sojuszem obronnym i takim sojuszem pozostanie. Ale żeby mieć siłę do obrony, żeby mieć tę siłę, która jest potrzebna do wolności, potrzeba się zbroić, potrzeba być gotowym na każdy scenariusz. Te 25 lat Polski w NATO to jest wielka transformacja Wojska Polskiego, to jest wielkie dokonanie przez tych, którzy dowodzą i służą. (…) Polska przekazuje na obronność ponad 4 proc. swojego PKB. To jest najlepszy wynik spośród wszystkich państw NATO– zaznaczył w trakcie obchodów wiceprezes Rady Ministrów.

Polska jest istotnym członkiem Sojuszu nie tylko ze względu na swoje geopolityczne położenie, ale przede wszystkim swoje doświadczenie i potencjał. Jesteśmy liderem wśród krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego pod względem wysokich nakładów na wydatki obronne naszego kraju. Świadczy o tym wysoki odsetek środków z krajowego budżetu, jakie nasz kraj przeznacza na obronność – dwa razy więcej niż wymagane przez NATO 2% PKB, czyli do 4,2 % PKB w 2024 r., planowane na ok. 158 mld zł, z czego ponad 50% przeznaczamy na modernizację Sił Zbrojnych, co także stawia nas na pierwszym miejscu w Sojuszu.

 

– Wolność potrzebuje siły. Umiłowanie do wolności jest w naszym kodzie genetycznym, polskim kodzie genetycznym. Umiłowanie do wolności wykraczające poza wszystkie granice jest w nas, w naszej historii. Ci, którzy występowali przeciwko nam, występowali zawsze przeciwko wolności drugiego człowieka. Nie występowali tylko i wyłącznie przeciwko państwu polskiemu, ale występowali przeciwko wolności, demokracji, zasadom cywilizacji Zachodu. Przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego 25 lat temu jest ewidentną konsekwencją niezłomnej i niestrudzonej walki zbrojnej, politycznej i odpowiedzialności cywilnej. Jest niezwykłą konsekwencją tego i niestrudzoną walką tego, co się wydarzyło w 1939 r. Duch Polski nie umarł. Państwo się odrodziło. Zachód swój błąd zrozumiał– mówił wicepremier

Od momentu wstąpienia do NATO, Polska sumiennie realizuje wszystkie zobowiązania jakie członkostwo w Sojuszu nakłada na państwa go tworzące. Polscy żołnierze brali i cały czas biorą udział w misjach i operacjach prowadzonych pod auspicjami Sojuszu. W ciągu 25 lat naszego członkostwa służbę w nich pełniło blisko 75 000 żołnierzy i pracowników wojska.

– Chylę czoła przed pokoleniami polskiej wolności, które do tej wolności i suwerenności doprowadziły, które Polskę nam zaniosły i doprowadziły do tego, że mogliśmy przystąpić do najsilniejszego paktu obronnego w naszej cywilizacji, w naszych pokoleniach. To jest wielkie oddanie i pragnę podziękować w imieniu rządu wszystkim obywatelom RP, wszystkim naszym podatnikom, którzy składają się na to, że możemy prowadzić transformację i za wielkie, społeczne przyzwolenie na tę transformację i umacnianie Wojska Polskiego. Chcemy żyć w pokoju, bo znamy cenę wojny. (…) Chylę czoła przed tymi, którzy ponieśli najwyższą ofiarę – swojego zdrowia i życia, służąc wiernie państwu polskiemu. Chylę czoła przed naszymi bohaterami i wszystkimi, którzy sztandar wolności donieśli do dnia dzisiejszego. Cześć i chwała bohaterom. Niech żyje Polska– powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

 

Podczas centralnych obchodów 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, w której uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz kadra dowódcza SZ RP, wicepremier W. Kosiniak – Kamysz wyróżnił jednostki wojskowe za wzorowe wypełnianie zobowiązań sojuszniczych. Dyplomy uznania odebrali dowódcy jednostek: Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, 3 Flotylli Okrętów, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 12. Brygady Zmechanizowanej, 15. Brygady Zmechanizowanej, 17 Brygady Zmechanizowanej, 20. Brygady Zmechanizowanej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, JW GROM i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły