Nowoczesne rozwiązania w zakresie telemedycyny i e-zdrowia finansowane z Funduszy Norweskich

Program „Zdrowie” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia jako Operatora Programu jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Jest on realizowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich w Polsce. Umowa na ten Program została podpisana we wrześniu 2019 roku.

Głównym celem Programu „Zdrowie” jest zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki medycznej oraz podniesienie standardów świadczeń zdrowotnych w Polsce. Realizacja Programu zakłada szereg działań, które mają na celu poprawę jakości i efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W ramach Programu „Zdrowie” realizowany jest m.in. projekt predefiniowany „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”, Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które ma na celu poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich grup społecznych. Beneficjentem projektu jest Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, natomiast partnerem projektu jest Norweskie Centrum Badań nad e-Zdrowiem w Tromsø (Norwegia).

W ramach projektu polscy i norwescy eksperci opracowali modele procedur telemedycznych w sześciu obszarach: kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwa, diabetologii i chorób przewlekłych. Opracowane rozwiązania są obecnie testowane w ramach projektów pilotażowych w wybranych placówkach w całym kraju.

Dzięki rozwiązaniom telemedycyny i e-zdrowia możliwe jest świadczenie zdalnej opieki medycznej, porad telefonicznych czy video konsultacji ze specjalistami oraz monitorowanie zdrowia pacjentów bez konieczności ich osobistej wizyty w placówce medycznej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, pacjenci mają możliwość szybszego i łatwiejszego skonsultowania się z lekarzem, otrzymania szybkiej diagnozy czy wykonania niezbędnych badań. To ogromne ułatwienie np. dla osób mieszkających w odległych miejscowościach, gdzie dostęp do specjalistów jest ograniczony. Dzięki temu rozwiązaniu, wszyscy pacjenci niezależnie od miejsca zamieszkania, którym trudno jest się poruszać, czy dla których wizyta w placówce medycznej wiąże się z niepotrzebnym stresem  mogą korzystać z opieki zdrowotnej.

Projekt predefiniowany zakłada również szereg działań, których celem jest edukacja społeczeństwa na temat korzyści wynikających z telemedycyny i e-zdrowia. Mieszkańcy Polski niejednokrotnie nie mają wystarczającej wiedzy na temat możliwości, jakie daje im ten rodzaj opieki medycznej. Dlatego projekt zakłada szerzenie wiedzy na temat telemedycyny wśród społeczeństwa oraz szkolenia dla personelu medycznego, aby ułatwić im korzystanie z tych nowoczesnych rozwiązań.

Projekt predefiniowany „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” to innowacyjne i potrzebne przedsięwzięcie. Dzięki temu projektowi społeczne nierówności w zdrowiu zostaną ograniczone, a wszyscy będziemy mieli szansę na lepsze zdrowie i samopoczucie.

Artykuł powstał w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dla obszaru programowego „Zdrowie” w ramach projektu predefinowanego nr 1, pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”. Na temat projektu predefiniowanego nr 2, pn. „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” znajdziecie w artykule „Klucz do zdrowia i sukcesu: promowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły