Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru Szkice o Ludziach i Wydarzeniach

Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru Szkice o Ludziach i Wydarzeniach

5 października 2023 r. odbyła się promocja książki dra Janusza Gmitruka pt.: Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru Szkice o Ludziach i Wydarzeniach.

Podczas spotkania miał miejsce panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, dr Janusz Gmitruk, prof. Romuald Turkowski, dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska i Robert Matejuk. Głos zabrał również dr Józef Zych – b. marszałek Sejmu, opowiadając zgromadzonym o Procesie Stulecia, w którym Wincenty Witos, po 90 latach, został uniewinniony.

W przedmowie do książki Robert Matejuk redaktor naczelny Zielonego Sztandaru napisał m. in.: Przed laty uznaliśmy wspólnie z dyrektorem Januszem Gmitrukiem, że historię trzeba przedstawiać społeczeństwu, w tym decydentom, w sposób popularny, przystępny, skondensowany i wpływający na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Niezależnie bowiem od upływu czasu i zmian będących przy władzy polityków wciąż aktualne będzie przesłanie Georga Orwella z książki Rok 1984, a mianowicie: Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość.

„Zeszyty Historyczne” zaczęły ukazywać się w Zielonym Sztandarze od 2018 r. Na ogół ich autorami byli dr Janusz Gmitruk i inni pracownicy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Zakładu Historii Ruchu Ludowego. Z czasem również dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek i jego współpracownicy uznali formę „Zeszytów Historycznych” za niezwykle efektywną. Wielu z Czytelników konsekwentnie gromadzi „Zeszyty”, a aktywni na niwie publicznej wykorzystują zawartą w nich wiedzę w wystąpieniach publicznych i własnych opracowaniach.

Publikację SZKICE O LUDZIACH I WYDARZENIACH. Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru otwiera frapująca rozmowa z dr. Januszem Gmitrukiem z okazji 125-lecia polskiego politycznego ruchu ludowego. Książkę niczym klamra spina tekst: Pierwszy ludowiec – Tadeusz Kościuszko. Wizerunek tego wielkiego bohatera narodowego widnieje również na okładce wydawnictwa. Dlaczego ta symbolika? Otóż dla kolejnych pokoleń Kościuszko stał się symbolem niepodległościowych dążeń Polaków i emancypacji chłopów. Wzorem osobowym, na którym orędownicy idei niepodległości pragnęli wychować społeczeństwo polskie.

„Zeszyty Historyczne” ujęte w publikacji Janusza Gmitruka, to prawdziwa skarbnica wiedzy o ruchu ludowym, o tradycjach niepodległościowych, o polskim państwie i autentycznych jego bohaterach, takich jak Wincenty Witos czy Maciej Rataj, o których nie możemy zapomnieć. To opowieść o pomocy, solidarności i tolerancji. Książkę ubogacają setki często unikalnych fotografii i reprodukcji malarskich MHPRL i ZHRL. Część z nich ze względów redakcyjnych powtarza się w różnych materiałach.

Książka, którą rekomendujemy, jest wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym. Każdy z nas może ją odczytywać od dowolnego szkicu – wedle własnego uznania i preferencji tematycznych. Wystarczy spojrzeć w spis treści, który jest swoistą mapą i przewodnikiem dla Czytelnika.

I co najważniejsze – książka ta powstała by zaciekawiać, poznawać, edukować i inspirować, a tym samym – budować silne charaktery.

Na ostatniej stronie okładkowej o pozycji wydawniczej wypowiedzieli się również naukowcy i przyjaciele autora:        

Dr Tadeusz Skoczek, medioznawca, wydawca, publicysta, krytyk literacki, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie: Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru. SZKICE O LUDZIACH I WYDARZENIACH, to prawdziwa perełka książkowa na polskim rynku wydawniczym. Wciągająca, pasjonująca, przybliżająca i odkrywająca karty nowszych dziejów historycznych w niezwykle przystępny sposób. Absolutnie obowiązkowa lektura w biblioteczce każdego ludowca.

Dr hab. Jerzy Mazurek, historyk i literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor MHPRL w Warszawie: Olbrzymia wiedza historyczna autora i erudycja poparte ponad 50. letnią pracą twórczą – gwarantują, że SZKICE O LUDZIACH I WYDARZENIACH warto przeczytać. To fascynująca podróż historyczna, w którą zabiera nas dr Janusz Gmitruk.

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, historyk, politolog, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierownik Instytutu Ruchu Ludowego w MHPRL w Warszawie: Uważam, za bardzo trafną koncepcję, by Zeszyty Historyczne drukowane przez kilka lat w prasie, zgromadzić w jednym wydawnictwie książkowym. Publikacja ma duże walory edukacyjne, a jej zaletą jest również możliwość czytania od dowolnego – interesującego czytelnika Zeszytu Historycznego. 

 

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły