Trzy litery, niezliczone korzyści – OSP i KGW

Dla lokalnych społeczności są nieocenione. Wykraczają poza ramy nazw, wpływając pozytywnie na życie społeczne i kulturę. Ochotnicy i Gospodynie budują silne relacje oraz wzmacniają poczucie wspólnoty – mówi marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Ochotnicze Straże Pożarne od ponad 100 lat wnoszą nieoceniony wkład w bezpieczeństwo i rozwój społeczności lokalnych. Ich działalność oparta jest na etosie służby, poświęcenia i gotowości do niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.

OSP to nie tylko gaszenie pożarów czy akcje ratunkowe. Strażacy ochotnicy są fundamentem działalności obywatelskiej i lokalnymi autorytetami inspirującymi młodsze pokolenia do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dzięki samorządowemu wsparciu OSP na Warmii i Mazurach mogą nie tylko utrzymać, ale też modernizować bazę sprzętową, co przekłada się na szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych. Inwestując w OSP, inwestujemy przede wszystkim w nasze wspólne bezpieczeństwo i dobrobyt lokalnych społeczności.

Wiele milionów złotych z regionalnego budżetu i z udziałem Funduszy Europejskich zainwestowaliśmy w OSP na Warmii i Mazurach w latach 2014-2023.

Koła Gospodyń Wiejskich mają w polskiej kulturze głęboko zakorzenione tradycje. Są nie tylko nośnikiem obyczajów, ale również miejscem integracji, wymiany doświadczeń oraz aktywności na rzecz lokalnego środowiska.

Dbają o przekazanie młodszym pokoleniom tradycji kulinarnych, rękodzielniczych i folklorystycznych. Dzięki temu kultura wiejska jest ciągle żywa i może się rozwijać. Koła Gospodyń Wiejskich nie tylko podtrzymują tradycję i kulturę, ale również stanowią ważny element aktywizacji społecznej i gospodarczej na wsi.

W dobie globalizacji i szybkich zmian społeczno-kulturowych wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich to przede wszystkim troska o to, aby lokalne wartości i tradycje nie zaginęły. A wsie stały się miejscem dynamicznego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu swojej unikalnej tożsamości.

Od 3 lat Grantami Marszałka wspieramy Koła Gospodyń Wiejskich na Warmii i Mazurach.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły