Jak przyspieszamy rozwój Warmii i Mazur?

Europejski Komitet Regionów to instytucja Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych w procesie decyzyjnym UE. Od 2016 roku w ławach EKR robię wszystko, by polityki europejskie były jak najbardziej dostosowane do potrzeb i wyzwań Warmii i Mazur. Czyniąc nasze spojrzenie na rozwój bardziej przejrzystym dla innych regionów i instytucji UE, przynosimy rzeczywiste korzyści dla mieszkańców regionu. Zarządzane przez nas Fundusze Europejskie płyną do regionu coraz szerszym strumieniem. Nie działo by się to bez konsekwentnych wysiłków i siły doświadczenia, które jest niezbędne przy twardych negocjacjach z Komisją Europejską. O wielkości ostatniego sukcesu w tych pertraktacjach świadczy historycznie największa pula tych środków – na lata 2021-2027 wynegocjowaliśmy z Brukselą blisko 8,4 mld zł (1,8 mld euro) dla Warmii i Mazur – podkreśla Gustaw Marek Brzezin, marszałek woj. warmińsko-mazurskiego.

Nasz region od lat korzysta ze wsparcia funduszy unijnych. Te pieniądze miały, mają i będą miały kluczowy wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Dotychczas na rozwój naszej Małej Ojczyzny wpłynęły aż 34 miliardy złotych środków unijnych. A już teraz angażujemy kolejnych ponad 8 miliardów złotych. Jestem dumny ze sprawczego wpływu na efektywne inwestowanie tych środków w obszary wymagające działania dla rozwoju Warmii i Mazur – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Dzięki funduszom unijnym wiele dróg, mostów i innych kluczowych elementów infrastruktury zostało zmodernizowanych lub wybudowanych od podstaw. Poprawa komunikacji między mniejszymi miejscowościami a centrami przyczynia się do wspólnego wzrostu, ułatwiając dostęp do edukacji, usług medycznych i ofert pracy. Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw jest jednym z fundamentalnych celów funduszy unijnych. Dofinansowania pomagają w zakładaniu nowych firm, tworzeniu miejsc pracy i promowaniu innowacyjnych rozwiązań, co przekłada się na dynamiczny rozwój gospodarczy regionu.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły