Mazowsze i Radzymin wybudowały Muzeum Bitwy Warszawskiej

Całkowita wartość wspólnego projektu obu samorządów to ponad 10 mln zł. Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie ma swoją siedzibę. To efekt współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego i gminy Radzymin. W nowej siedzibie muzeum przy Alei Jana Pawła II 64 odbyło się uroczyste podpisanie aktu notarialnego darowizny udziału we współwłasności nieruchomości i przekazanie kluczy do nowo powstałej instytucji. W wydarzeniu udział wzięli m.in. przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski, marszałek Adam Struzik, radny województwa Piotr Kandyba i burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest nowym oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jego siedziba o pow. blisko 700 m² mieści się naprzeciwko Cmentarza Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Zabytkowa nekropolia przechowuje szczątki bohaterów wojny polsko-bolszewickiej oraz sierpniowych walk o Warszawę i Radzymin.

Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę, że samorząd Mazowsza przykłada szczególną wagę do wydarzeń historycznych, które miały ogromny wpływ na kształtowanie się naszej mazowieckiej tożsamości. – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie jest przykładem dobrej i konsekwentnej współpracy między samorządami, której efekty będą służyć przyszłym pokoleniom. Przeznaczamy na ten cel prawie 5,5 mln zł. Chciałbym, aby to miejsce żyło i uczyło młode pokolenia odpowiedzialności, patriotyzmu i szacunku dla swojego Narodu.                                                                           

Edukacja historyczna

W nowym oddziale Muzeum Niepodległości będzie prezentowana ekspozycja stała o wartości około 4,3 mln zł ukazująca szeroki kontekst Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz wojny polsko-bolszewickiej. Znajdą się tu materiały z epoki, m.in. odezwy, plakaty, zarządzenia afisze i inne dokumenty życia społecznego. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatą kolekcją malarstwa tematycznie związanego z rokiem 1920 oraz przypinkami, medalami czy odznakami, które żołnierze prezentowali na swoich uniformach w czasie konfliktu. Otwarcie wystawy jest planowane w 2024 r.

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeusz Skoczek podkreśla, że placówka będzie prowadzić również działalność edukacyjną i naukową we współpracy z innymi instytucjami. – Chcemy przybliżyć zwiedzającym tematykę związaną ze starciem stoczonym między 13 a 25 sierpnia 1920 r., a określanym w historiografii mianem osiemnastej najważniejszej bitwy w dziejach świata. Ekspozycja umożliwi spojrzenie na całe wydarzenie w kontekście dziejów Polski i świata, jak również przez pryzmat lokalny – Radzymina i jego ówczesnych mieszkańców.

Współpraca samorządów

Budowa siedziby Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie jest efektem porozumienia podpisanego w 2019 r. pomiędzy samorządem Mazowsza a gminą Radzymin. Określa ono wzajemne zobowiązania dotyczące inwestycji, nieruchomości, a także współfinansowania działalności bieżącej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Pierwotnie porozumienie zakładało sfinansowanie realizacji robót budowlanych w proporcji 50 proc./50 proc., jednak z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy samorząd Mazowsza zwiększył swój udział. Całkowita wartość robót budowlanych to ponad 10,1 mln zł, z czego blisko 5,5 mln zł stanowią środki z budżetu województwa mazowieckiego. 

Chwała Bohaterom

W 103. rocznicę najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej, marszałek Adam Struzik złożył kwiaty m. in. przy pomniku (kolumnie) upamiętniającym obrońców Płocka przed armią bolszewicką w 1920 r. 

– Pomyślmy o naszej Ojczyźnie, jej trudnej historii i naszych przodkach, bohaterach, którzy w imię najlepiej pojętego patriotyzmu walczyli o Jej wolność – mówił marszałek Adam Struzik.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Wielkopolska uczy niemarnowania żywności

    W ciągu niespełna trzech lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z budżetu na walkę z marnowaniem żywności trzy miliony złotych. Tym …

  • Trzy litery, niezliczone korzyści – OSP i KGW

    Dla lokalnych społeczności są nieocenione. Wykraczają poza ramy nazw, wpływając pozytywnie na życie społeczne i kulturę. Ochotnicy i Gospodynie budują …

  • Jak przyspieszamy rozwój Warmii i Mazur?

    Europejski Komitet Regionów to instytucja Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych w procesie decyzyjnym UE. …