Prezes PSL: Potrzebna jest silna partia ludowa, narodowa, europejska

W dniach 21-22 kwietnia w Racławicach, woj. małopolskie obradowała Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kryzys zbożowy, współpraca z partiami demokratycznymi i przygotowania do wyborów parlamentarnych zdominowały posiedzenie tego najważniejszego gremium Stronnictwa między Kongresami.

Podczas posiedzenia RN prezes PSL dr Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informację w sprawie stanu negocjacji wspólnego startu w wyborach do Sejmu RP z partią Polska 2050 Szymona Hołowni oraz innymi partiami demokratycznymi.

Z kolei informację w sprawie programu Polskiego Stronnictwa Ludowego na wybory parlamentarne zaprezentował poseł, wiceprzewodniczący RN PSL dr Czesław Siekierski.

Aktualną sytuację w rolnictwie i ustalenia  „Okrągłego Stołu” dotyczącego sytuacji na polskim rynku zbóż przybliżyli zebranym poseł Stefan Krajewski i sekretarz RN PSL, wiceprezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników Adam Nowak.

Podczas spotkania dyskutowano również w sprawie zasad i trybu wyłaniania kandydatów PSL w wyborach parlamentarnych oraz zasad tworzenia list kandydatów w tych wyborach.

Decyzje Rady Naczelnej PSL

Podczas obrad RN podjęła ustalenia istotne dla działań i rozwoju Stronnictwa, ale również odnoszące się do spraw ważnych dla całej Polski.

  • Rada Naczelna potwierdziła wolę współpracy z ugrupowaniami demokratycznymi w zakresie koordynacji działań programowych i organizacyjnych i zadeklarowała poparcie dla dalszych działań Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego i Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, zmierzających do wypracowania ostatecznej formuły startu Stronnictwa w nadchodzących wyborach parlamentarnych, gwarantujących jak największe szanse na zwycięstwo wyborcze, przy jednoczesnym zachowaniu podmiotowości i możliwości prezentacji w kampanii wszystkich postulatów programowych oraz wartości, na jakich zbudowany jest funkcjonujący od blisko 128 lat Ruch Ludowy.
  • RN poparła działania eurodeputowanych Stronnictwa, wspierające transformację energetyczną, szczególnie rozwój energetyki odnawialnej przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmów osłonowych dla konsumentów. Znaczącym źródłem finansowania ww. działań winny być fundusze unijne: KPO, Fundusz Spójności oraz Społeczny Fundusz Klimatyczny. Polskie Stronnictwo Ludowe wzywa Rząd RP do niezwłocznego podjęcia działań, które pozwolą odblokować dostęp do ww. środków.
  • Członkowie RN wyrazili pełne poparcie dla działań podjętych przez Klub Parlamentarny oraz Prezesa PSL wraz z Naczelnym Komitetem Wykonawczym w sprawie obrony pamięci, dobrego imienia oraz znaczącej roli Ojca Świętego Jana Pawła II w transformacji ustrojowej Polski, Europy i Świata.
  • Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraziła wdzięczność Organizacji Pomorskiej Stronnictwa za podjęcie trudu organizacji Krajowego Święta Ludowego w Gdyni w dniu 28 maja 2023 roku. Jednocześnie zaapelowała o udział członków i sympatyków PSL w tym wydarzeniu, a także o organizację lokalnych świąt ludowych w terenie.
  • RN PSL zobowiązała samorządowców oraz osoby rekomendowane przez Stronnictwo do pełnienia funkcji publicznych do startu w wyborach parlamentarnych, w przypadku uznania ich startu za uzasadniony i celowy przez stosowne organy Stronnictwa.
  • Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wezwała organizacje wojewódzkie PSL do większego zaangażowania w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy „Uczciwa Polska” oraz realizacji założeń przyjętych w tym zakresie przez NKW PSL.
  • Członkowie Rady wyrazili wdzięczność za powołanie i pracę Parlamentarnego Zespołu ds. zbadania afery zbożowo – drobiowej. Rada docenia wagę podejmowanych przez Zespół tematów i popiera powołanie w przedmiotowej sprawie Komisji Śledczej. Rada wezwała członków PSL do upowszechniania ustaleń i efektów pracy Zespołu.
  • RN, obradując w Racławicach, miejscu symbolicznym i kluczowym w aspekcie historycznego upodmiotowienia Polskiego Chłopa, wyraziła uznanie oraz głęboki szacunek dla polskich rolników, za trud ich pracy oraz troskę o bezpieczeństwo żywnościowe naszej Ojczyzny.
  • Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, mając na względzie bezpieczeństwo żywości, dostrzega potrzebę wsparcia polskich rolników, wobec czego wezwała Rząd RP do realizacji postulatów środowisk rolniczych, artykułowanych przez przedstawicieli PSL.

 

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły