Korytarze solidarnościowe – zapytanie do KE

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-000057/2023 do Komisji Art. 138 Regulaminu

Adam Jarubas (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Krzysztof Hetman (PPE)

Przedmiot:   Nieszczelność korytarzy solidarnościowych zaburzająca opłacalność rolnictwa w UE

Przed agresją Rosji Ukraina dostarczała ok. 45 mln ton zboża rocznie na światowe rynki. UE wraz z Czechami, Polską, Rumunią, Słowacją, Republiką Mołdawii, Ukrainą, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Grupą Banku Światowego inwestują 1 mld euro w korytarze solidarnościowe, by usprawnić transfer produktów z Ukrainy przez terytorium UE, zabezpieczając bezpieczeństwo żywnościowe państw rozwijających się, szczególnie zależnych od ukraińskich dostaw, jednocześnie umożliwiając finansowanie ukraińskiej obrony z handlu. Europejskie organizacje rolnicze alarmują jednak, że nawet 1/3 ukraińskiego zboża, zamiast do potrzebujących państw trzecich, trafia na rynek UE, zaburzając opłacalność europejskiego rolnictwa, które jest fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego UE i tych państw, do których eksportujemy. Zgłaszane jest także nasilenie procederu – niezgodnego z przeznaczeniem – wykorzystania w UE ukraińskiego zboża importowanego jako zboże techniczne, na pasze, a nawet w przemyśle spożywczym. Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. O ile zwiększyła się ilość zboża z Ukrainy sprzedawana w UE od rozpoczęcia wdrażania korytarzy solidarnościowych?
  2. Czy Komisja monitoruje proceder niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania zboża importowanego do UE jako zboże techniczne z Ukrainy i jakie działania podejmuje dla uszczelnienia korytarzy solidarnościowych?
  3. Czy Komisja rozważa wprowadzenie kaucji dla ukraińskich produktów rolnych, zwracanych po opuszczeniu UE, jak proponuje się to np. w Polsce?

Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły