Dziecko może zarobić więcej a rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w „Polskim Ładzie” podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 r.

Po spełnieniu pewnych warunków, rodzice mają prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej. Od zawsze problemem jednak było to, że prawo do odliczenia można było zbyt łatwo stracić. Jednym z powodów była zarobkowa praca dziecka. Roczne dochody dziecka nie mogły przekraczać 3089 zł.

Wyższy limit dochodów dziecka

Lipcowa zmiana przepisów w Polskim Ładzie zmieniła limit dochodów dziecka. Aktualnie kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko w 2022 r., by rodzice nie stracili prawa do ulgi prorodzinnej, wynosi 16 061,28 zł. Jest to 12-krotność renty socjalnej. Co istotne, zmiany zostały wprowadzone nowelizacją obowiązującą od 1 lipca br., niemniej nowy limit działa wstecz tj. z datą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. Dochód dziecka to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich). Dochód dziecka, to zarówno dochód krajowy, jak i dochód zagraniczny bez względu na to, w jakim kraju pracuje tj. bez względu na stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Odliczenie w PIT ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna to jedna z najpopularniejszych ulg, z której korzystają podatnicy. Podatnicy mogą odliczyć od podatku:

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na jedno dziecko – przy czym w przypadku małżonków dochód nie może przekroczyć 112 tys. zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 56 tys. zł za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Ustawodawca ogranicza możliwość zastosowania ulgi na dziecko w przypadku posiadania jednego dziecka. Dochody rodziców nie mogą w tym przypadku przekroczyć 112 tys. zł. Od stycznia 2022 r. obowiązuje nowa wersja art. 27f ust. 4 ustawy o PIT. Z aktualnego brzmienia przepisu wynika, że w przypadku braku porozumienia między rodzicami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, kwotę przysługującej ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach (czyli innych niż naprzemienne opieka lub wspólne zamieszkiwanie rodziców i dziecka połączone ze wspólnym wykonywaniem pieczy nad dzieckiem) odliczenie w wysokości 100 proc. stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Wcześniej było tak, że przysługującą ulgę na dziecko, rodzice mogli odliczyć po połowie, w częściach w zależności od pełnionej opieki lub jeden rodzic mógł odliczyć ją w całości. Częstym problemem była jednak kwestia podziału ulgi u rodziców po rozwodzie. Bywało, że skarbówka w ramach kontroli pytała wtedy nawet sąsiadów, kto faktycznie zajmuje się dzieckiem.

(KK, WK, Ben Sassi)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły