Rekomendacje dla gmin dotyczące meldunku na pobyt czasowy

MSWiA za pośrednictwem wojewodów, skieruje do organów gmin, wystąpienie zawierające rekomendowany sposób postępowania w niektórych sytuacjach dotyczących zameldowania czasowego.

Na lukę w przepisach dotyczących przepisów o pobycie czasowym zwróciła uwagę poseł Katarzyna Osos. W interpelacji do MSWiA wskazała, że nie zezwalają one na przedłużenie zameldowania na pobyt czasowy na okres krótszy niż 3 miesiące.

W odpowiedzi wiceminister MSWiA przypomniał, że w przypadku obywatela polskiego, za pobyt czasowy uznaje się przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. Zaznaczył przy tym, że ustawa nie wiąże obowiązku zameldowania z krótszym okresem pobytu.

Wiceminister dodał, że osoba, przed upływem okresu zameldowania czasowego, może zdecydować się na dalszy pobyt pod adresem pobytu czasowego, który nie będzie przekraczał 3 miesięcy. „W takiej sytuacji mamy do czynienia z jej nieprzerwanym pobytem pod adresem zameldowania czasowego, który w sumie przekracza 3 miesiące”.

Jego zdaniem nie bez znaczenia w tym przypadku jest również art. 28 ust. 4 ustawy stanowiący, że zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała, czyli rejestracji nieprzerwanego okresu pobytu czasowego osoby pod danym adresem, który przekracza 3 miesiące.

Według wiceszefa MSWiA w takiej sytuacji urzędnik gminy może przyjąć kolejne zgłoszenie zameldowania osoby na pobyt czasowy, jeśli wskazany w nim okres pobytu nie przekracza 3 miesięcy. „W przypadku stwierdzenia zachowania ciągłości pobytu z zadeklarowanym wcześniej okresem, a także spełniania przewidzianych ustawą przesłanek zameldowania (w szczególności okazanie umowy najmu na wydłużony okres zameldowania), może dokonać rejestracji okresu pobytu czasowego tej osoby – od daty pierwszego zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy do daty upływu okresu zameldowania czasowego wynikającej z drugiego zgłoszenia. Wskazany sposób działania realizuje cel instytucji obowiązku meldunkowego, a jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób dokonujących zgłoszenia”.

Odnosząc się do możliwej przerwy w okresie zameldowania, spowodowanej rejestracją zameldowania z datą złożenia formularza zameldowania przy jednoczesnym zbiegu upływu dotychczasowego okresu pobytu czasowego z dniem wolnym od pracy urzędu, wiceszef MSWiA zaznaczył, że „jeżeli osoba jest zainteresowana ciągłością zameldowania, to w jej interesie leży, aby złożenia kolejnego zgłoszenia zameldowania pobytu czasowego dokonać najpóźniej w ostatnim dniu zadeklarowanego wcześniej pobytu”.

Jak wyjaśnił wiceminister, dokonanie zameldowania po jego upływie spowoduje przerwę w ciągłości zameldowania, a jednocześnie w takim przypadku kolejne zameldowanie powinno nastąpić na okres przekraczający 3 miesiące. Zaznaczył jednak, że każdy przypadek należy jednakże traktować indywidualnie, przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności, które mogą uniemożliwić dokonanie zgłoszenia w wymaganym terminie.

Reasumując, wiceszef MSWiA przyznał, że regulacje te mogą budzić wątpliwości urzędników, dlatego ministerstwo, za pośrednictwem wojewodów, skieruje do organów gmin, wystąpienie zawierające rekomendowany sposób postępowania w przedstawionych sytuacjach dotyczących zameldowania czasowego.

 

(PAP, MSWiA, Ben Sassi)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły