90 nowych członków w szeregach sokołowskiego PSL

V Powiatowy Zjazd Ludowców w Sokołowie Podlaskim obradował 21 maja. Z gmin powiatu sokołowskiego przyjechało 80 delegatów wybranych na Zjazdach Gminnych. Gościem Zjazdu był prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego na Mazowszu Adam Struzik. Wśród delegatów byli również poseł ziemi sokołowskiej Marek Sawicki oraz starosta powiatu Leszek Iwaniuk.

Otwarcia Zjazdu dokonał prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sokołowie Podlaskim Rafał Pieniak. Po odśpiewaniu Roty odczytano nazwiska zmarłych członków w minionej kadencji, ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Prezes Pieniak poinformował zebranych, że za swoją aktywną działalność w Stronnictwie zostali odznaczeni medalami im. W. Witosa koledzy: Jan Godlewski, Kazimierz Pawluczak, Tadeusz Andrzejczuk, Witold Zembrowski. Natomiast Złotą Koniczynkę otrzymali: Dariusz Świnarski, Marian Sikorski, Wojciech Cieśla, Andrzej Markowski, Janusz Michałowski.

W dalszej części zgodnie z Uchwałą Miejsko-Gminnego Zjazdu w Sokołowie Podlaskim z dnia 01.04.2016 r. delegaci na Zjazd Powiatowy za zasługi dla Ruch Ludowego nadali Stanisławowi Lewocikowi tytuł ,,Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sokołowie Podlaskim”.

Dokonano także wyboru na przewodniczącego Zjazdu, został nim Leszek Iwaniuk, natomiast sekretarzem Eleonora Miszkiel. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

Po wyborach Komisji Zjazdu sprawozdanie z działalności za minioną kadencję złożył prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sokołowie Podlaskim – Rafał Pieniak w swoim wystąpieniu podkreślił, że w czasie czteroletniej kadencji w nasze szeregi przybyło 90 młodych ludzi. Działalność władz powiatowych opierała się na Uchwałach IV Zjazdu z dnia 18.08.2012 r. oraz na bieżących potrzebach organizacji w terenie.

Wyniki wyborów samorządowych dla PSL na naszym terenie są zadowalające. Na 9 gmin w powiecie sokołowskim Polskie Stronnictwo Ludowe ma 5 wójtów oraz zdecydowaną większość radnych w Radach Gminnych. W powiecie sokołowskim Urząd Starosty sprawuje Leszek Iwaniuk, w koalicji powiatowej na 17 radnych mamy 9 członków z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z powiatu Sokołów Podlaski posłem został Marek Sawicki. Ocenić należy, że praca w czasie trwania Kampanii Wyborczych wykonana była prawidłowo.

Po wystąpieniu prezesa, sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej  przedstawił Gustaw Kurowski.

W dalszej części spotkania odbyły się wystąpienia oraz dyskusje, jako pierwszy głos zabrał prezes Adam Struzik. W swoim wystąpieniu mówił o bilansie koalicji PO i PSL, o 4 proc. wzroście gospodarczym w kraju, a na Mazowszu 26 proc. wzroście dochodu na jednego mieszkańca. Na koniec podkreślił, że to nie był czas zmarnowany. Poseł Marek Sawicki – poinformował o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Stanisław Lewocik podziękował za tytuł ,,Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sokołowie Podlaskim”. Tadeusz Bieliński przypomniał historię łączenia Ruchu Ludowego w latach 90 na terenie Województwa Siedleckiego. Leszek Iwaniuk zapoznał zebranych z inwestycjami, które zostały zrealizowane na terenie powiatu sokołowskiego. Stanisław Krysiak mówił o problemach z przepływem informacji w środowisku rolniczym. Witold Zembrowski podziękowanie władzom za odznaczenia.

Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji, w głosowaniu jawnym ustępujące władze powiatowe PSL otrzymały absolutorium. Kolejnym punktem były wybory do Władz Organizacji Powiatowych. Ponownie prezesem został Rafał Pieniak, wybrano 41 osobowy Zarząd Powiatowy, 5 osobową Komisję Rewizyjną, 11 delegatów na Zjazd Wojewódzki i 1 delegata na Kongres. Zgodnie ze zwyczajem Prezes Zarządu Powiatowego jest delegatem na Kongres.

Na zakończenie głos zabrał wybrany na Zjeździe prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sokołowie Podlaskim Rafał Pieniak, podziękował za wybór i przedstawił plan pracy Zarządu Powiatowego.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły