Budżet na 2016 r. przyjęty przez Sejm

Sejm uchwalił plan dochodów i wydatków państwa na 2016 r. Zgodnie z ustawą szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł.

Wzrost gospodarczy wyniesie 3,8 proc. Średnioroczna inflacja ma być na poziomie 1,7 proc., natomiast nominalny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. W ustawie zapewniono np. środki na: finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu rządu, zwiększenie wynagrodzeń grup pracowniczych objętych od 2010 r. tzw. zamrożeniem płac, a także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów. Uwzględniono również pieniądze na m.in. dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB. W ustawie zapisano też środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, takich jak np. ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz modernizacja infrastruktury, w szczególności transportowej. W głosowaniach aprobatę Izby zyskała część zgłoszonych na tym etapie poprawek. Posłowie zdecydowali m.in. o zwiększeniu nakładów na bezpieczeństwo obywateli – dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, uzbrojenia, niezbędnego nowoczesnego sprzętu i środków transportowych. W budżecie zostały też wygospodarowane środki na wzrost wynagrodzeń w więziennictwie oraz realizację w latach 2016-2017 rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. W ustawie budżetowej zostały też uwzględnione środki dla Kancelarii Senatu na współpracę i opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Zgodnie z przyjętym przez Prezydium Sejmu harmonogramem, ustawa budżetowa ma zostać przekazana do prac w Senacie 2 lutego. Senatorowie będą mieli czas do 22 lutego 2016 r. 23 lutego 2016 r. Komisja Finansów Publicznych zajmie się ewentualnymi senackimi poprawkami do budżetu. Głosowanie nad nimi odbędzie się na posiedzeniu Sejmu 24-26 lutego 2016 r. Ustawa budżetowa na 2016 r. ma być przekazana do podpisu prezydenta 29 lutego 2016 r.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły