Polska wdraża standardy unijne w zakresie monitorowania wód

Taki jest cel nowelizacji Prawa wodnego, ustawy o zmianie Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw. Wykonuje ona dyrektywę nr 2013/39/WE zmieniającą dyrektywy z 2000 r. oraz 2008 r. w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Nowelizacja wprowadza do obowiązującej ustawy definicję matrycy, rozumianej jako element środowiska wodnego będący wodą, osadami, florą lub fauną, a także m.in. listy obserwacyjnej, czyli sporządzanego przez Komisję Europejską wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zmiany dotyczą ponadto obowiązków administracji publicznej w zakresie monitorowania stanu wód oraz tzw. substancji priorytetowych określonych w przepisach unijnych. Zgodnie z nowelizacją w części spraw, w których dotychczas wymagane było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wystarczające ma być zgłoszenie. Taka uproszczona procedura ma dotyczyć m.in. wykonania pomostu do 25 mdługości, wykonania kąpieliska oraz wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, a także wykonania stawu zasilanego wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 głębokości do2 m. Ponadto w myśl nowelizacji to samorządy będą podejmowały decyzję, czy w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnią poziom zagrożenia powodziowego wynikający z mapy takiego zagrożenia, sporządzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Nowelizacja umożliwia też jednostkom samorządu terytorialnego ponoszenie kosztów utrzymania wód. Wysokość tych kosztów będzie określana w porozumieniach zawartych pomiędzy Prezesem KZGW, a marszałkami województw.

Sejm VIII kadencji uchwalił ustawę 16 grudnia 2015 r. Prezydent podpisał dokument 28 grudnia 2015 r. Nowelizacja obowiązuje od 31 grudnia 2015 r.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły