Profesor Józef Ryszard Szaflik – historyk polskiej wsi i ruchu ludowego

Profesor Józef Ryszard Szaflik urodził się 18 lutego 1930 roku we wsi Więcki w pow. kłobuckim, a zmarł 24 maja 2008 roku w Gliwicach. Był historykiem, specjalistą w zakresie historii najnowszej i współczesnej, organizatorem badań nad historią wsi i polskiego ruchu ludowego, był wychowawcą wielu pokoleń historyków.

Urodził się w rodzinie wiejskiego nauczyciela we wsi Więcki. Podczas wojny wraz z rodziną został deportowany przez hitlerowców do Generalnego Gubernatorstwa. W 1945 r. wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. W latach 1947-1948 był wiceprezesem Zarządu Powiatowego tej organizacji w Częstochowie, a następnie od 1948 członkiem ZW ZMW w Kielcach. Od 1947 r. należał do Stronnictwa Ludowego, a następnie do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W roku 1949 ukończył II Liceum Ogólnokszałcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie, a w roku 1954 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1954-1963 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 13 lutego 1963 r. do 31 października 1971 r. był kierownikiem Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy Naczelnym Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, później przez wiele lat, aż do śmierci był Członkiem Rady Naukowej ZHRL i przewodniczącym Kolegiu…

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-28-pazdziernika-3-listopada


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży online



Podobne artykuły

  • Wielkopolska uczy niemarnowania żywności

    W ciągu niespełna trzech lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z budżetu na walkę z marnowaniem żywności trzy miliony złotych. Tym …

  • Trzy litery, niezliczone korzyści – OSP i KGW

    Dla lokalnych społeczności są nieocenione. Wykraczają poza ramy nazw, wpływając pozytywnie na życie społeczne i kulturę. Ochotnicy i Gospodynie budują …

  • Jak przyspieszamy rozwój Warmii i Mazur?

    Europejski Komitet Regionów to instytucja Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych w procesie decyzyjnym UE. …