Władze Mazowsza w sprawie utworzenia województwa warszawskiego

– Przed każdymi wyborami pojawiają się pomysły tworzenia nowych województw. Nie są przedstawiane przy tym żadne analizy – w tym finansowe. To po prostu gra na resentymentach. Natomiast z analiz, jakie przeprowadzaliśmy, jasno wynika, że utworzenie nowego województwa stołecznego generuje koszty i zwiększa administrację. Dodatkowy podział administracyjny do 2020 r. przyniósłby tylko same kłopoty – konieczność podziału majątku województwa i tworzenie nowej administracji dodatkowego regionu. Z kolei fundusze europejskie, które mamy do 2020 r., w ogóle nie są do podzielenia – te decyzje są już zamknięte – wyjaśniał marszałek Adam Struzik.

Województwo mazowieckie jest znacznie zróżnicowane przestrzennie ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Różnice w poziomie PKB (produktu krajowego brutto) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, pomiędzy Warszawą a najbiedniejszymi podregionami województwa, wynoszą już ponad 4:1. Metodyka podziału środków w ramach polityki spójności Unii Europejskiej rozgranicza obszary wymagające największego wsparcia, których PKB per capita wyrażone w parytecie siły nabywczej nie przekracza 75 proc. średniej unijnej.

Jak się okazuje, w skali całego województwa wydzielenie takie przyniosłoby podobne korzyści jak obecny podział statystyczny w obrębie NTS 2, z tym, że połowa mieszkańców województwa nie byłaby objęta dofinansowaniem z programu EFRR, lecz jedynie EFS. W perspektywie 2014-2020 w ramach RPO WM województwo otrzymało 2,1 mld euro. Gdyby nastąpił podział administracyjny lub statystyczny to Warszawa mogłaby liczyć na ok. 300 mln euro z EFS (brak możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych), a pozostała część województwa na około 1,8 mld euro. Tak więc kwota, jaka przypadłaby Mazowszu w obecnych granicach administracyjnych nie uległaby istotnym zmianom.

Zarząd województwa uważa, że podział statystyczny po roku 2020 przyniesie więcej korzyści województwu niż podział administracyjny, ponieważ podział administracyjny jest znacznie trudniejszy do przeprowadzenia w krótkim okresie, natomiast podział statystyczny nie powoduje dodatkowych kosztów administracyjnych i nie wymaga żmudnych prac legislacyjnych i woli politycznej.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-7-13-pazdziernika


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły