Polityka ochrony konkurencji i konsumentów

Rada Ministrów przyjęła dokument: Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Usprawnienie systemu ochrony konkurencji i konsumentów, udoskonalenie metod wykrywania karteli, przeciwdziałanie naruszeniom praw słabszych uczestników rynku – to główne elementy polityki ochrony konkurencji i konsumentów. Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są działania na rzecz osiągnięcia jak najwyższego poziomu zaufania i zadowolenia konsumentów, co jest możliwe dzięki skutecznej ochronie konkurencji oraz interesów i praw słabszych uczestników rynku. Istotne jest też respektowanie zasad sprawiedliwości proceduralnej w relacjach z przedsiębiorcami. W „Polityce ochrony konkurencji i konsumentów” przedstawiono sposób realizacji tych celów. Jednocześnie po raz pierwszy w jednym dokumencie ujęto strategie: rozwoju konkurencji oraz politykę konkurencji. Ochrona konkurencji i ochrona konsumentów mają bowiem wspólny cel – dobrobyt konsumenta i tworzenie warunków gospodarczych, w których efektywna konkurencja to także uczciwe relacje przedsiębiorców ze słabszymi uczestnikami rynku. Połączenie w jednym dokumencie wątków konsumenckich i związanych z ochroną konkurencji sprzyja efektowi synergii oraz zwiększa przejrzystość i spójność działań państwa w tych obszarach. Dokument koncentruje się na usprawnieniu systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Nie określono w nim jednak tylko programu działania UOKiK, ale zwrócono również uwagę na najważniejsze kierunki aktywności innych podmiotów (m.in. członków rządu, organów kontroli i organizacji pozarządowych), a także korzyści wynikające z wymiany doświadczeń i współpracy między nimi. Z dokumentu wynika, że rywalizacja rynkowa jest – obok odpowiedniego otoczenia instytucjonalno-prawnego – kluczowym elementem sprawnie funkcjonującej gospodarki. Stanowi dźwignię rozwoju i szybszeg….

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-7-13-pazdziernika


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły