Żołnierze-chłopi w kampanii wrześniowej 1939 r.

Okres drugiej niepodległości, tak bardzo upragnionej i wywalczonej także przez chłopów, pozwolił im lepiej zrozumieć racje narodowe i państwowe, a ruch ludowy najbardziej ze wszystkich ówczesnych ruchów społecznych wyrażał ich pragnienia i aspiracje. Obchody Święta Czynu Chłopskiego w 1938 r. nacechowane były głęboką troską o bezpieczeństwo kraju. Treści tego święta wyrażał artykuł rocznicowy Stanisława Mikołajczyka zamieszczony w „Zielonym Sztandarze” 14 sierpnia 1938 r. Mówiąc o miejscu i roli chłopów w ówczesnej Polsce, zwracał on szczególną uwagę na sprawy bezpieczeństwa kraju. Pisał:

„Polska żyje między dwoma młotami – dyktaturą czerwoną Stalina i brunatną Hitlera. Nie jest pewna dnia ani godziny. W rocznicę odparcia najazdu bolszewickiego trzeba sobie zdawać sprawę, że musimy być gotowi do odparcia każdego najazdu. Skądkolwiek by przyszedł. Obronność kraju nie polega jednak tylko na technicznym uzbrojeniu – na poświęceniu kilku sztandarów – czy budowie ścigaczy morskich. Trzeba związać obywatela z państwem, uczynić chłopa prawdziwym współgospodarzem kraju (…)”.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-2-8-wrzesnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Wielkopolska uczy niemarnowania żywności

    W ciągu niespełna trzech lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z budżetu na walkę z marnowaniem żywności trzy miliony złotych. Tym …

  • Trzy litery, niezliczone korzyści – OSP i KGW

    Dla lokalnych społeczności są nieocenione. Wykraczają poza ramy nazw, wpływając pozytywnie na życie społeczne i kulturę. Ochotnicy i Gospodynie budują …

  • Jak przyspieszamy rozwój Warmii i Mazur?

    Europejski Komitet Regionów to instytucja Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych w procesie decyzyjnym UE. …