Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju turystyki do 2020 roku”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju turystyki do 2020 roku”, przedłożoną przez ministra sportu i turystyki.

Rząd zdecydował o realizacji „Programu rozwoju turystyki do 2020 roku”. Jest to program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Rozwoju „Dynamiczna Polska 2020”, przyjętej przez rząd w styczniu 2015 r.

Turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski, dlatego wymaga dalszego rozwoju. W tej branży jest duży potencjał. Od kilku lat udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5-6 proc., z liczbą zatrudnionych szacowaną na ok. 760 tys. osób, czyli 4,7 proc. ogółu pracujących. Przy czym ok. 170-200 tys. zatrudnionych jest w usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem. Wpływy z przyjazdu do Polski cudzoziemców sięgają rocznie 9-10 mld euro, z czego około połowa pochodzi z przyjazdów turystów zagranicznych.

Przyjęty przez rząd Program rozwoju turystyki do 2020 roku zawiera działania ukierunkowane na przyspieszony rozwój branży turystycznej, a przede wszystkim wyznacza ramy działalności i wsparcia dla całego sektora turystyki jako części gospodarki narodowej.

Program stawia zwłaszcza na rozwój konkurencyjności polskiej turystyki, budowę turystycznych specjalizacji regionalnych i lokalnych, w tym z wykorzystaniem klastrów, co  przyczyni się do budowy przewagi konkurencyjnej polskiej turystyki. Program kładzie również nacisk na wspieranie projektów turystycznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz na system certyfikacji usług turystycznych, co przełoży się na wzrost ich jakości.

Głównym celem programu jest wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki przez wspieranie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i inicjatyw sektora turystyki, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji czterech celów operacyjnych:

  • rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych jako czynnika konkurencyjnej gospodarki;
  • wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki oraz zwiększenie kompetencji kadr;
  • promocja priorytetowych obszarów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce; …

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-2-8-wrzesnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły