Pierwsze umowy z PROW podpisane

Na Warmii i Mazurach rozpoczęła się wyczekiwana przez rolników realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd województwa podpisał właśnie z Lokalnymi Grupami Działania pierwsze umowy, które będą realizowane już ze środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

– Dbamy o zrównoważony rozwój całego regionu, oczywiście także obszarów wiejskich, bo one obejmują większość powierzchni Warmii i Mazur mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Działania na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej, odnowy wsi, a tym samym poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej trwają u nas od wielu lat. Będziemy je kontynuować także w nowej perspektywie unijnej. Nieoceniona jest tu działalność Lokalnych Grup Działania, które inspirują, aktywizują i wspierają lokalne społeczności, tworząc bardziej przyjazną przestrzeń publiczną małych miejscowości.

W poprzedniej perspektywie z tego programu Lokalne Grupy Działania z Warmii i Mazur otrzymały prawie 130 mln zł na realizację lokalnych strategii rozwoju. Przez siedem lat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 znacząco poprawiły się warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Rozwinęła się infrastruktura techniczna związana z gospodarką wodno-ściekową, powstały zintegrowane i nowoczesne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, wzrosła też liczba inwestycji w odnawialne źródła energii. Wsparcie otrzymały także produkcja i handel regionalną żywnością. Dzięki budowie nowoczesnych i modernizacji starszych targowisk miejskich, konsumenci zyskali dostęp do produktów lokalnych. Inwestycje te znacząco wpłynęły na rozwój oddolnych inicjatyw mieszkańców.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-23-29-wrzesnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły