Krajowy program kolejowy do 2023 roku

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Krajowego programu kolejowego do 2023 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Krajowy program kolejowy ma być realizowany do końca 2023 r. Jego wykonawcą będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Nadzorowanie programu powierzono ministrowi odpowiedzialnemu za transport. Premier Ewa Kopacz w exposé mówiła o rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich i obiecała budowę nowego oraz modernizację istniejącego taboru kolejowego.

Głównym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cel ten zostanie osiągnięty przez wzmocnienie efektywności transportu kolejowego i zwiększenie bezpieczeństwa jego funkcjonowania, a także poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych.

Najważniejsze zadania programu:

  • poprawa stanu technicznego sieci TEN-T, w tym kontynuacja prac w korytarzach C-E30, E20/C-E20, E59/C-E59, E65/C-E65, E75, a także w korytarzach stanowiących połączenia międzynarodowe;
  • poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji oraz na odcinkach, na których stwierdzono niewystarczającą zdolność przepustową;
  • osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego;
  • inwestycje w ciągu „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów/Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn;
  • wdrażanie ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, który obejmuje Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R) oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS);
  • poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
  • poprawa stanu technicznego linii kolejowych tworzących tzw. korytarze towarowe;
  • poprawienie infrastruktury obsługującej kolejowe przejścia graniczne na styku linii normalno i szerokotorowych oraz położonych na tych obszarach odcinaków linii szerokotorowych;
  • lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawa połączeń między miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim z ośrodkami gospodarczymi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi;
  • poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego, m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej oraz poprawiających dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-23-29-wrzesnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły