Zasłużeni działacze

Zasłużeni działacze

Ważną cechą praktycznie wszystkich działaczy ludowych jest to, że są oni blisko problemów zwykłych ludzi, swoich sąsiadów i współpracowników – dobrze wiedzą, jak oni żyją, co ich boli, czego pragną i do czego dążą. Działacze ci mocno stąpają po ziemi, nie trzymają głów w obłokach. Stąd bierze się ich autorytet i prestiż oraz trafne oceny i skuteczność działania. Takimi ludźmi są też wyróżnieni przez NKW PSL trzy lata temu laureaci Medalu Pamiątkowego za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa i Odznaki Złotej Koniczynki, których sylwetki prezentujemy poniżej.

Anna Chuda

Anna Chuda, urodzona 80 lat temu, do ZSL wstąpiła w 1962 r. Przez wiele lat była skarbnikiem koła Stronnictwa w Szklarach Górnych (pow. Lubin, woj. dolnośląskie), gdzie mieszka. W tej miejscowości przez długie lata kierowała także pracami KGW, była radną gminy, a potem powiatu. Ma kwalifikacje rolnicze i z tej racji przez wiele lat pracowała jako zootechnik w PGR w Szklarach Górnych, w którym karierę zawodową zakończyła na stanowisku zastępcy dyrektora. Różnie obecnie ocenia się kondycję i znaczenie PGR, ale przecież większość z nich obficie zasilała nasz rynek żywnościowy. Anna Chuda ma w tym duży, pozytywny udział.

Po zmianach ustrojowych zajęła się działalnością rynkową na własny rachunek – prowadziła sklep spożywczy. Pomimo podeszłego wieku nadal aktywnie uczestniczy w pracach PSL, w radzie sołeckiej i gdzie zachodzi potrzeba. Dodajmy, że jest matką czterech synów, ma liczne wnuczęta i prawnuczęta obojga płci. Otrzymała Medal Pamiątkowy im. W. Witosa.

Mirosław Dolecki

Mirosław Dolecki – rolnik, właściciel gospodarstwa we wsi Sarniak (gmina Leśniowice w woj. lubelskim) jest członkiem PSL od 1994 r. Pełni funkcję prezesa koła środowiskowego w Sarniaku, wchodzi w skład Zarządu Gminnego Stronnictwa. Bierze czynny udział we wszystkich poczynaniach ludowców, wieloma z nich sam kieruje, dba o rozwój szeregów PSL. Przez trzy kadencje był radnym gminy i w radzie tej kierował komisją gospodarczą. Działa w radzie sołeckiej, od lat w Powiatowej Izbie Rolniczej. Inicjował i wydatnie przyczynił się do budowy i remontu szeregu dróg, ma na swym koncie współudział w wielu innych korzystnych dla ludzi rozwiązaniach. Swą postawą, pracą i zaangażowaniem zaskarbił sobie ich uznanie i wdzięczność. Otrzymał Złotą Koniczynkę.

Jadwiga Gałecka

Jadwiga Gałecka jest z wykształcenia mgr inż. zootechniki. Dobrze więc zna się na tym, co robi. A od lat była zastępczynią kierownika powiatowej placówki ARiMR u Grajewie, na Podlasiu, zaś od dwóch lat nią kieruje. Przez Agencję tą przepływają do rolników ogromne fundusze unijne w formie dopłat bezpośrednich, na rozwój produkcji w wysoko towarowych i małych gospodarstwach dla młodych rolników itp. Środki te trzeba…

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-29-lipca-4-sierpnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły