Z ludźmi i ku ludziom

Od morza do Tatr, w wioskach, gminach, miasteczkach i miastach, w całym kraju rozlega się hymn Jeszcze Polska nie zginęła, a zaraz potem Rota. To ludowcy godnie upamiętniają rocznicę narodzin partii. Zapalają znicze na grobach zasłużonych działaczy i na mogiłach żołnierzy Batalionów Chłopskich. W kościołach celebrowane są uroczyste msze święte w intencji  zmarłych i żyjących członków Stronnictwa. Te dni to czas wspomnień, bo przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. A narody, które tracą pamięć – tracą byt.

28 lipca 1895 r. w gmachu „Sokoła” w Rzeszowie spotkali się przedstawiciele Chłopskich Komitetów Wyborczych. Zebrali się oni, aby powołać do życia pierwszą na ziemiach polskich polityczną reprezentację chłopów. Wśród zebranych mieszały się chłopskie sukmany z ubiorem inteligencji galicyjskiej. Powstałe Stronnictwo Ludowe w Galicji miało poprowadzić chłopów do wolności narodowej, równości społecznej i uczynić ich świadomymi swoich praw i obowiązków obywatelami. Rozpoczął się nowy etap dla chłopów, wsi i Polski.

Polski ruch ludowy to jedna z najstarszych formacji politycznych w Europie. Obok narodowego i socjalistycznego, który wywarł największy wpływ na losy narodu i państwa w XX w. I zawsze manifestował swój narodowy charakter, odwoływał się do tradycji niepodległościowych, demokratycznych i chrześcijańskich. W ruchu ludowym najwyższe wartości to: człowiek i sprawiedliwość społeczna, a główne hasło programowe to „Ziemia, władza i oświata dla ludu”.

Z inicjatywy ludowców powstało wiele organizacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i oświatowych: kółka rolnicze, spółdzielczość, straże ogniowe, chóry, amatorskie zespoły artystyczne i teatry ludowe, ruch młodzieży wiejskiej – Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”, CZMW „Siew”, Polska Akademicka Młodzież Ludowa, uniwersytety ludowe, szkolnictwo rolnicze i wiele innych. W sumie ponad 100 różnych organizacji.

Przesłaniem ludowców do działania na dziś i na następne lata jest hasło: „W jedności siła, wartość historyczna i współczesna” – mówił dyr. Janusz Gmitruk, witając w Warszawie przybyłych na uroczyste obchody 120-letniej rocznicy powstania chłopskiej partii. W uroczystości, w gościnnych ogrodach MHPRL, uczestniczyli: parlamentarzyści i władze naczelne PSL, delegacje koleżanek i kolegów z województw z całego kraju, najliczniej z  mazowieckiego i świętokrzyskiego, przedstawiciele Związku Żołnierzy BCh, reprezentanci świata kultury i nauki związani z ruchem ludowym..

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-5-11-sierpnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły