Ważne dla osób ubezpieczonych w KRUS, podejmujących sezonową pracę w krajach członkowskich UE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że kraje członkowskie UE podejmują się rozstrzygnięć odnośnie osób migrujących, w którym państwie członkowskim osoby te podlegają ubezpieczeniu społecznemu, do którego systemu ubezpieczeń powinny być odprowadzane ich składki i z którego systemu będą przysługiwały świadczenia, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Generalną zasadą stosowaną wobec osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się, pobytu i zarobkowania na terytorium Unii Europejskiej jest…

zasada jednego ustawodawstwa.

Zgodnie z koordynacją zabezpieczenia społecznego osoby migrujące mają możliwość ubezpieczenia tylko w jednym państwie członkowskim UE. W myśl art. 11 ust. 3(a) wskazanego rozporządzenia nr 883/2004 osoba wykonująca pracę najemną lub pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE podlega ustawodawstwu państwa, w którym faktycznie wykonuje pracę najemną lub w którym prowadzi działalność na własny rachunek. Po ustaniu zatrudnienia w innym państwie członkowskim, o ile zostaną spełnione warunki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, należy ponownie dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników.

Art. 13 ust. 2 przywołanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego stanowi, że osoba, która wykonuje pracę na własny rachunek jednocześnie w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE, podlega:

–     ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli znaczną część pracy wykonuje w tym państwie, lub

–     ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się centrum zainteresowania dla tej działalności, jeżeli nie mieszka w jednym z państw członkowskich, w których wykonuje znaczną część swojej pracy.

Rolnik, który podczas wykonywania pracy na własny rachunek na terytorium innego państwa Unii Europejskiej zamierza nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS, przy zastosowaniu art. 13 ust. 2 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, powinien łącznie spełnić warunki dotyczące:

–     dalszego, osobistego prowadzenia działalności w posiadanym gospodarstwie rolnym,

–     przepisów art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w myśl których rolnik/domownik rozpoczynający pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracę przy jej prowadzeniu podlega nadal ubezpieczeniu w KRUS, jeżeli bezpośrednio przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności/współpracy przy jej prowadzeniu w pełnym zakresie i z mocy ustawy podlegał nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata ubezpieczeniu społecznemu rolników, złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1ha przeliczeniowego lub dziale specjalnym, nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W sytuacji, gdy powyższe warunki art. 5a nie zostaną łącznie spełnione, ubezpieczenie społeczne rolników ustaje);

–     wykonywania znacznej części pracy na terytorium Polski.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-12-18-sierpnia

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Władza pręży muskuły

    „To kwestia dni, kiedy lista firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy, zostanie opublikowana” – grzmiał nowo powołany minister …

  • 12 Gwarancji Trzeciej Drogi

    12 Gwarancji Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zaprezentowali 12 Gwarancji Trzeciej Drogi. To najważniejsze postulaty, które Trzecia Droga …

  • W interesie przedsiębiorców, rolników i polskich rodzin

    Polscy parlamentarzyści, europarlamentarzyści i przedstawiciele rolników przed debatą, która we wtorek odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, przypomnieli postulaty …