PSL ma prawo do nazywania się partią prawdziwie demokratyczną i wolnościową

Inicjatywa Instytutu Politycznego im. Macieja Rataja i „Zielonego Sztandaru” przeprowadzenia na łamach tygodnika debaty programowej ma na celu wypracowanie merytorycznego wsparcia naszego think-tanku w uaktualnieniu programu wyborczego PSL. Przypadająca w tym roku rocznica 120 lat istnienia ruchu ludowego w Polsce nadaje tej debacie dodatkową wartość – pozwala na refleksję nad naszą ludową historią i tradycją, które mogą być ideową inspiracją dla tworzenia współczesnej polityki.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebuje dziś Polska i Polacy, musimy uświadomić sobie w, jakim miejscu obecnie się znajdujemy – na różnych płaszczyznach funkcjonowania państwa: sytuacji społecznej, geopolityki czy gospodarki, ale również zrozumieć i otworzyć się na siłę tożsamości stronnictwa, dorobek historyczny i polityczny wielu pokoleń ludowców. I temu właśnie służyć miały pierwsze programowe seminaria Instytutu, a zwłaszcza to dotyczące historii ruchu ludowego i wynikających z niej doświadczeń jako inspiracji dla stawiania czoła obecnym wyzwaniom. Spotkanie, w którym udział wzięli historycy ruchu ludowego w Polsce dr Grzegorz Nieć, Hanna Jaroszek, ale również profesor Aleksander Łuczak i dr Jan Wypych było dobrą podstawą otwarcia wewnętrznej debaty w PSL. Interesujące było również spotkanie polityków PSL z profesorem Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego Sławomirem Sowińskim. Przed nami kolejne seminaria, które będą stanowiły wkład instytutu w konwencję programową.

Biorąc udział w dotychczasowych, pozwoliłem sobie wyciągnąć pierwsze, konkretne wnioski, które są zainspirowane właśnie przedstawioną na nim narracją historyczną i mogą być przydatne w tworzeniu uaktualnionej deklaracji programowej.

 

PSL – w stronę nowoczesnej chadecji

Ruch Ludowy w Polsce, od początku reprezentując idee agraryzmu, nigdy nie zamykał się na spostrzeżenia ideowe będące podstawą innych nurtów politycznych. Nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim od lat już skupiona jest w Europejskiej Partii Ludowej. Wyraźnie widać, jak bardzo bliskie są Stronnictwu założenia chrześcijańskiej demokracji: personalizm chrześcijański, a więc fundamentalne poszanowanie dla każdego człowieka z jego godnością jako osoby; chrześcijańska nauka społeczna ze wszystkimi jej potężnymi założeniami: zasadą pomocniczości państwa, solidarności społecznej z najsłabszymi, troską o rodzinę i wspólnotę w szerszym jej rozumieniu; i w końcu społeczna gospodarka rynkowa, bez której nie ma i nie będzie autentycznej chadecji, bowiem tylko otwartość na rynek uwrażliwiony społecznie, pozwala realizować wyliczone wcześniej idee. Wszystkie te niezwykle istotne kwestie można było odnaleźć w dokumentach programowych, realizowanych następnie w miarę możliwości przez ludzi ruchu ludowego przez ostatnie 120 lat jego istnienia i nadal stanowią odpowiedź na większość problemów społecznych i ekonomicznych w Polsce. (Na bardziej szczegółowe omówienie idei chadeckich, ze względu na ciężar zagadnienia, pozwolę sobie w oddzielnym artykule.)

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-12-18-sierpnia

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Wielkopolska uczy niemarnowania żywności

    W ciągu niespełna trzech lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z budżetu na walkę z marnowaniem żywności trzy miliony złotych. Tym …

  • Trzy litery, niezliczone korzyści – OSP i KGW

    Dla lokalnych społeczności są nieocenione. Wykraczają poza ramy nazw, wpływając pozytywnie na życie społeczne i kulturę. Ochotnicy i Gospodynie budują …

  • Jak przyspieszamy rozwój Warmii i Mazur?

    Europejski Komitet Regionów to instytucja Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych w procesie decyzyjnym UE. …