Mediacja i arbitraż – alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Chcemy przekonać polskich przedsiębiorców, że warto korzystać z mediacji i arbitrażu jako sposobów umożliwiających szybkie, skuteczne i profesjonalne zakończenie sporu, i – co ważne – w sposób pozasądowy. Liczę, że uruchomiony przez resort gospodarki portal będzie stanowił doskonałe źródło praktycznych informacji na ten tematmówi wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło portal internetowy dotyczący tematyki mediacji i arbitrażu. Jest on dostępny pod adresem www.mediacjegospodarcze.gov.pl oraz www.caim.gov.pl. Warto zwrócić uwagę, że mediacja w Polsce wciąż jest niedocenianym, mimo że stopniowo coraz bardziej rozwijającym się, sposobem rozwiązania sporów przez skonfliktowane strony. Celem portalu jest upowszechnianie działalności świadczonej przez regionalne Centra Arbitrażu i Mediacji (CAM). Zostały one utworzone przy udziale organizacji gospodarczych i uczelni wyższych, a także we współpracy z izbami radców prawnych i adwokatów. Rolą centrów jest świadczenie usług mediacji i arbitrażu w rozwiązywaniu konkretnych sporów gospodarczych, a co za tym idzie – obniżenie kosztów i skrócenie czasu ich rozstrzygania.

Na portalu znajdują się informacje na temat centrów, m.in.: dane kontaktowe, listy dostępnych mediatorów i regulaminy ich działania. Są tam również publikowane informacje o szkoleniach oraz organizowanych przez nie konferencjach i seminariach. Ponadto w celu przybliżenia przebiegu procesu mediacji na portalu publikowane są przykłady konkretnych sporów (studia przypadku) rozwiązanych przy zastosowaniu mediacji. Znajdą się na nim również wzorce umów z klauzulą mediacyjną, które będą mogły być wykorzystywane przez przedsiębiorców.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-12-18-sierpnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły