Budujmy lepsze państwo – budujmy lepszy kapitalizm cz.2

„Wszystkie działania gospodarcze służą dobru ogółu”

(Konstytucja Wolnego Państwa Bawaria, 1946)

 Niestety polska ustawa zasadnicza nie precyzuje celu działalności gospodarczej. Art. 20 Konstytucji RP stanowi jedynie, że podstawą ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Do dziś jednak nie ma powszechnie obowiązującej definicji społecznej gospodarki rynkowej, stąd różne interpretacje. Być może jest to jedna z przyczyn bezkrytycznego uznania za właściwą jednej doktryny ekonomicznej. Zgodnie z jej teorią budujemy monolityczny rynek, na którym funkcjonują podmioty nastawione wyłącznie na zysk. Nawet poważny, światowy kryzys ekonomiczny nie spowodował głębszej refleksji i podjęcia próby korekty realizowanej strategii rozwoju zgodnie z zasadą, że rynek nie jest jedynym, lecz jednym z wielu sposobów regulacji stosunków gospodarczych i społecznych.

Tymczasem niebezpieczny kryzys 2008 r. z jednej strony oraz zanik państwa opiekuńczego z drugiej strony spotęgowały poważne problemy społeczne wymagające poszukiwania i wspierania nowych, alternatywnych form działalności, równoważących negatywne skutki, jakie przynosi globalna gospodarka kapitalistyczna. To jednak wymaga przemeblowania naszego sposobu myślenia polegającego na uznaniu, że państwo nie zawsze jest gorsze od prywatnego właściciela, a dobro wspólne nie jest jedynie prostą sumą indywidualnych interesów. Także jednostka, której prawa należy chronić, nie w każdym miejscu jest ważniejsza od wspólnoty, a konkurencja nie zastąpi współpracy. Nie oznacza to odrzucenia gospodarki rynkowej, lecz jej ucywilizowanie. Nabrzmiałych problemów społecznych nie da się bowiem rozwiązać jedynie rozwijając przedsiębiorczość indywidualną bądź komercyjne korporacje. Jedną z takich alternatyw wzbogacającą rynek i zwiększającą jego stabilność jest zyskująca coraz większe znaczenie w świecie ekonomia społeczna.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-19-25-sierpnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły