Uchwała w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Dokumenty zostały przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Ustanowiony na rok szkolny 2015/2016 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” kontynuuje poprzednie programy, które od 13 lat realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów – w tym niepełnosprawnych – przez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i mahttp://www.zielonysztandar.com.pl/wp-admin/post-new.phpteriałów edukacyjnych (tj. książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych, opracowań wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej) – jest sposobem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym lub uczniów niepełnosprawnych. Od lat najkosztowniejszą pozycją w wydatkach rodziny na wyprawkę szkolną jest zakup podręczników. W roku szkolnym 2014/2015 rodzice wydali przeciętnie 360 zł na podręczniki dla jednego dziecka.

Szacuje się, że ok. 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego, zostanie objętych programem, czyli skorzysta z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-1-7-lipca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły