Ustalenie zadośćuczynienia w doktrynie i orzecznictwie sądowym

Jednym z najtrudniejszych problemów, z jakim borykają się sądy powszechne oraz zakłady ubezpieczeń, które prowadzą obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych, jest ustalenie zadośćuczynienia w razie śmierci poszkodowanego na rzecz najbliższych członków rodziny oraz ustalenie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego, który doznał obrażeń ciała na skutek czynu niedozwolonego, w tym przypadku wypadku samochodowego. Dlaczego jest to tak trudne zagadnienie? Przede wszystkim dlatego, że w ustawie Kodeks cywilny w art. 445 § 1 nie określono przesłanek, które powinny decydować o wysokości zadośćuczynienia. Podobnie jest, jeżeli chodzi o prawo do zadośćuczynienia w razie śmierci poszkodowanego, którego można dochodzić na podstawie art. 446 § 4 k.c. W obydwu przypadkach ustalenie zadośćuczynienia pozostawiono orzecznictwu sądowemu. Nie mając ustawowych kryteriów ustalania zadośćuczynienia, sądy we własnym zakresie – korzystając z poglądu doktryny – zaczęły ustalać takie kryteria. Okazało się, że sprawa jest bardzo skomplikowana, a orzecznictwo sądów powszechnych w tych sprawach niejednolite. Kierując się potrzebą wypracowania w praktyce pewnych przesłanek, które powinny decydować o wysokości zadośćuczynienia, Nadzwyczajna Komisja do zmian w Kodyfikacjach wspólnie z ministrem sprawiedliwości, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Polską Izbą Ubezpieczeń zorganizowały w 2014 r. konferencję naukową na ten temat w Sejmie RP. Podstawę do bardzo owocnej dyskusji, w której udział wzięli m.in. minister sprawiedliwości, prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz prezesi Sądu Najwyższego stanowił referat wygłoszony przez autora książki na temat ustalania zadośćuczynienia. Konferencja, w której uczestniczyli posłowie, senatorowie, prawnicy oraz prezesi zakładów ubezpieczeń, uznana została za ważny przyczynek do kształtowania orzecznictwa sądowego i praktyki ubezpieczeniowej. W dniu 20 maja 2015 r. również w Sejmie odbyła się druga konferencja poświęcona tej tematyce, zorganizowana prze Komisję Nadzwyczajną, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz PIU. Tym razem w konferencji wzięli udział: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, naukowcy i posłowie.

Józef Zych Ustalenie zadośćuczynienia w doktrynie i orzecznictwie sądowym, PIU, Warszawa 2015, s. 435

Dr hab. Piotr Leśniewski
Mgr Marek Lasota

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-24-30-czerwca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły