Część zadań z PROW będzie realizowała ARR i poszczególne samorządy

Stało się to możliwe dzięki podpisaniu stosownych umów przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa z marszałkami województw oraz prezesem Agencji Rynku Rolnego Radosławem Szatkowskim 28 maja 2015 r.

Przypomnijmy, że ARiMR jest jednostką wdrażającą dla całego polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na mocy podpisanych porozumień w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizacją części zadań (3 działania) będą się zajmowały samorządy województw, a także Agencja Rynku Rolnego (2 działania). ARiMR podpisała z tymi podmiotami umowy, w których określone są zasady współpracy przy wdrażaniu tego Programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im przez Agencję zadań.

Samorządy województw będą realizowały następujące działania z PROW na lata 2014-2020:
• Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);
• Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);
• Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

Z kolei Agencja Rynku Rolnego będzie,  w ramach PROW 2014-2020, zajmowała się dwoma działaniami:
• Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
• Współpraca.

W ramach tych działań samorządy województw i Agencja Rynku Rolnego będą wykonywać następujące zadania:
• prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym obsługę wniosków, przeprowadzanie ich kontroli administracyjnych, dokonywanie wyboru operacji oraz zawieranie i zmianę umów lub informowanie o odmowie jej przyznania;
• ocenę postępowań o zamówienia publiczne;
• przeprowadzanie m.in. kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz innych kontroli;
• zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów;
• zapobieganie, wykrywanie i usuwanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości;
• rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy.

Czytaj więcej w e-wydaniu Zielonego Sztandaru:  http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-3-9-czerwca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły