Ardanowski i NIK nie zauważają

To, że poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski – podobnie jak i jego koledzy – poczuł się już zwycięzcą w nadchodzących wyborach nie upoważnia go do pisania nieprawdy. A tak niestety stało się w opublikowanym przez Nasz Dziennik artykule pt. Wylewanie dziecka z kąpielą. Pan poseł Ardanowski jako były wiceminister rolnictwa oraz były prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych powinien się lepiej orientować w całej materii dotyczącej Elewarru oraz nie powinien bezkrytycznie powtarzać kłamstw na ten temat.  Po pierwszej kontroli NIK-u w spółce Elewarr wprowadzono szereg zmian oraz zaleceń pokontrolnych. Zmniejszono skład zarządu do jednej osoby, liczebność Rady Nadzorczej spadła z 6 do 3 osób. Mimo tego, że mamy wyroki sądu, które jednoznacznie wskazują, że spółki nie obejmuje tzw. ustawa kominowa uznaliśmy, że w ramach działań naprawczych oraz oszczędnościowych pensja prezesa powinna zostać obniżona i objęta takimi ograniczeniami. Zlikwidowano również wywołujące tyle emocji  stanowisko dyrektora generalnego. To wszystko są fakty. Żałuję bardzo, że zarówno kontrolerzy NIK-u, jak i pan poseł Ardanowski uparcie ich nie dostrzegają. Ani raport Najwyższej Izby Kontroli, ani poseł Ardanowski nie zauważają też, że program naprawczy spełnił swoje zadanie i spółka przynosi dziś dochody. Elewarr jest również w pełni przygotowany do zbliżającej się kampanii żniwnej.

Jan Łopata

25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Samorząd terytorialny w Polsce ma długą tradycję. Funkcjonował już od połowy XVI w. i był wiele razy powoływany i likwidowany. Po II wojnie światowej władze PRL reaktywowały go w formie fasadowych tzw. rad narodowych. Dopiero ustawą z dnia 8 marca 1990 r. został przywrócony prawdziwie demokratyczny samorząd, który umożliwił lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami. Powołanie samorządu terytorialnego u progu III RP było możliwe dzięki wcześniejszej pracy zespołów eksperckich. Ustawa o samorządzie terytorialnym ustaliła status prawny nowej jednostki administracyjnej jaką jest gmina, jej organizację władzy, mechanizmy współdziałania komunalnego i ochrony samodzielności, zasady gospodarki finansowej, zakres nadzoru państwowego nad samorządem. Doceniając rolę i dokonania samorządów terytorialnych dla państwa i obywateli, w czerwcu 2000 r. Sejm RP przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dzięki aktywności i zaangażowaniu wielu samorządowców w sprawy „małych ojczyzn” zmieniła się Polska. Dla wielu lokalnych społeczności radykalnie poprawił się dostęp do zdobyczy cywilizacyjnych, takich jak: wodociąg, kanalizacja, gaz, dobra droga, chodniki, oświetlenie uliczne, nowoczesna szkoła z salą gimnastyczną i boiskami sportowymi czy telefon i internet. Liczne inwestycje podejmowane co roku na poziomie lokalnym i regionalnym, zaangażowanie w niezliczoną ilość projektów rozwojowych, racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi oraz dbałość o zaspokojenie potrzeb wspólnot lokalnych i regionalnych stanowią do dzisiaj o sile polskiego samorządu terytorialnego, który jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.

W tym szczególnym dniu, kiedy obchodzimy 25-lecie Samorządu Terytorialnego chciałbym złożyć serdeczne życzenia dobrej współpracy i wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Aby samorząd terytorialny, którego jesteście przedstawicielami, rozwijał się dynamicznie i służył lokalnym społecznościom, deklaruję ze swej strony wszelką pomoc.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-24-30-czerwca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły