Stuprocentowy VAT od samochodów z kratką odliczysz tylko do 1 kwietnia

Posłowie przegłosowali ustawę o zmianach w VAT od samochodów wykorzystywanych w celach prywatnych i służbowych. Nowela wprowadzając nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony wykorzystywanych przez przedsiębiorców, daje im do końca marca możliwość odliczenia całego podatku od auta z „kratką”. Po 1 kwietnia obowiązujące dotychczas udogodnienia znacząco zmaleją.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada, że firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (związanych z zakupem i eksploatacją auta) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Ponadto, od lipca 2015 r. zastosowanie znajdzie formuła 50-50-50, zgodnie z którą 50 proc. VAT będzie można odliczyć od wydatku na zakup samochodu, na serwis oraz paliwo.

Jak widać, przyjęty przez posłów projekt zawiera w sobie konkretne rozwiązania, stanowiące, że pełne 100-proc. odliczenie VAT będzie przysługiwało tylko w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Jednakże w takiej sytuacji konieczne będzie złożenie w urzędzie skarbowym informacji o takich samochodach oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Główne postulaty

Wprowadzone do noweli poprawki mają na celu umożliwienie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w formie elektronicznej, uprawniającej do pełnego odliczenia VAT. Jednakże, osoba kierująca pojazdem nie będzie zobligowana do poczynienia w niej stosownego wpisu, chyba że będzie ona podatnikiem. Wprowadzone regulacje przewidują również, że zmiana wykorzystania samochodu będzie musiała być zgłaszana fiskusowi najpóźniej przed dniem tej zmiany, a nie z siedmiodniowym wyprzedzeniem, jak obecnie.

Uwaga! Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r., a nie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jak zapisano w projekcie.

Ponadto, znowelizowana ustawa przewiduje nowe regulacje dotyczące systemu korekt w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu oraz znosi uciążliwy dla wielu przedsiębiorców obowiązek uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw UE. Na skutek tak wprowadzonych zmian zlikwidowana opłata skarbowa od tego typu zaświadczeń.

Mieszany użytek

W przypadku używania auta zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, firma będzie mogła odliczyć połowę podatku VAT w odniesieniu do wszystkich poniesionych wydatków z wyjątkiem paliwa. Możliwość odliczenia podatku od paliwa ma wejść w życie od 1 lipca przyszłego roku.

Podatek będzie można odliczyć w pełni wtedy, gdy auto będzie używane wyłącznie służbowo. W tym celu w urzędzie skarbowym trzeba będzie złożyć odpowiednią informację i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

W związku z zakładaną likwidacją zwolnienia znowelizowana ustawa o VAT przewiduje również zmiany w systemie korekt. Chodzi tu o sytuacje, w których podatnik pierwotnie przeznaczył auto do użytku mieszanego, tj. do działalności gospodarczej i celów prywatnych, i odliczył 50 proc. podatku naliczonego, a następnie – przed upływem pięciu lat – postanowił sprzedać auto. Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż takiego auta będzie oznaczała zmianę przeznaczenia auta z „mieszanego” na związane wyłącznie z działalnością gospodarczą, z którą zasadniczo wiąże się prawo do odliczenia 100 proc. VAT. W takiej sytuacji podatnik będzie mógł skorygować na swoją korzyść VAT, który wcześniej, tj. przy nabyciu auta, odliczył tylko częściowo.

Zbycie firmowego auta

Jeżeli podatnik odliczył pełny VAT i po likwidacji zwolnienia będzie chciał sprzedać auto, to jego rozliczenie VAT będzie wyglądało tak samo jak dotychczas, co oznacza, że nie obejmie go zwolnienie i sprzeda samochód ze stawką 23 proc. VAT. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik w ogóle VAT nie odliczył przy nabyciu auta, bo np. wykorzystywał go wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku, to może on sprzedać samochód ze zwolnieniem z VAT.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły