Rok 2013 bardzo udany w dwustronnych relacjach gospodarczych

Odbyliśmy ok. 200 spotkań z parterami zagranicznymi z 68 państw i zorganizowaliśmy 10 dużych imprez gospodarczych oraz misji biznesowych towarzyszących wizytom Prezydenta i Premiera RP za granicą. Takie wydarzenia pozwalają zaprezentować potencjał naszego kraju – podsumował wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas spotkania z Korpusem Dyplomatycznym 23 stycznia 2014 r. w Warszawie.

Wicepremier Piechociński poinformował, że rocznie odbywa się ok. 70 wydarzeń stałych o charakterze międzynarodowym, np. komisje międzyrządowe i inne regularne spotkania wynikające z umów międzynarodowych, Forum w Krynicy, czy EKG Katowice, na które zapraszani są przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki.

W opinii wicepremiera wydarzenia o takim charakterze przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. – W 2013 PKB Polski zwiększył się o 1,5 proc. Największy w tym udział miał wzrost eksportu – poinformował. – Cieszy nas także wzrost produkcji przemysłowej w 2013 r. W porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł on 2,2 proc. – dodał.

Wicepremier Janusz Piechociński podkreślił także rosnącą atrakcyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. – W rankingu FDI Benchmark, Polska znalazła się zaraz za Chinami i Stanami Zjednoczonymi, jako trzeci najbardziej atrakcyjny kraj dla produkcji na świecie – powiedział. – Jesteśmy też drudzy w Europie i czternaści na świecie w rankingu konkurencyjności krajów „2013 Global Manufacturing Competitiveness Index” opracowywanym przez Deloitte – dodał.

Szef resortu gospodarki przypomniał także o raportach m.in. firmy Ernst & Young, która wskazała Polskę jako drugą najlepszą po Niemczech lokalizację inwestycji w Europie oraz  Banku Światowego Doing Business 2014. – W kategorii oceniającej łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, jesteśmy już na 45. miejscu wśród 189 krajów. W ciągu ostatnich dwóch lat zrobiliśmy znaczne postępy w tworzeniu bardziej sprzyjającego środowiska gospodarczego, co odzwierciedla poprawa pozycji Polski w rankingu aż o 29 miejsc – ocenił wicepremier.

Podkreślił, że ważnym motorem napędowym wzrostu gospodarczego, który jednocześnie generuje nowe miejsca pracy, jest aktywna polityka handlowa. – Powinniśmy dążyć do tego, aby wymiana handlowa Unii Europejskiej z krajami trzecimi była wolna, sprawiedliwa i otwarta – zaznaczył wicepremier Janusz Piechociński.

Nawiązał również do uzgodnień, w ramach 9 Konferencji Ministerialnej WTO z grudnia 2013 r., które umożliwiły znaczne ułatwienia w handlu. – Szczególną uwagę zwracamy na zachowanie równowagi w relacjach z państwami sąsiedzkimi zarówno na Południu, jak i na Wschodzie – zaznaczył wicepremier. – W tym zakresie oczekujemy jak najszybszego podpisania umów AA/DCFTA z Mołdawią i Gruzją oraz rozpoczęcia tymczasowego stosowania części z nich – dodał.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły