Dobre relacje gospodarcze Polski i Niemiec

Niemcy są od lat naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Łączne obroty handlowe pomiędzy naszymi krajami wynoszą 70 mld euro rocznie, dlatego powinniśmy wspólnie działać na rzecz konkurencyjności przemysłu w Europie – powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas spotkania z wicekanclerzem, ministrem gospodarki i energii Niemiec Sigmarem Gabrielem. Rozmowa odbyła się 7 lutego 2014 r. w MG.

Wicepremier Piechociński przypomniał, że ponad 25 proc. polskiego eksportu trafia do naszych zachodnich sąsiadów, a Polska jest 10. rynkiem dla towarów niemieckich w skali globalnej. – Podstawą relacji gospodarczych między naszymi krajami jest m.in. rozwój współpracy regionalnej i przygranicznej, a także współdziałanie na forum europejskim – zaznaczył. Wicepremier nawiązał do toczącej się obecnie na forum europejskim debaty na temat wzmocnienia konkurencyjności przemysłu oraz spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego w Krakowie. – Reindustrializacja będzie dzisiaj głównym tematem naszych dyskusji. Wierzę, że wypracowane w jej trakcie ustalenia mogą pozytywnie przełożyć się na rozwój gospodarki całej Unii Europejskiej – podkreślił. Wicekanclerz Gabriel przyznał, że ostatni kryzys gospodarczy pokazał, jak ważny dla stabilności nowoczesnych rynków jest silny przemysł. – Poprawa warunków jego funkcjonowania jest jedną z podstaw zapewnienia konkurencyjności UE w wymiarze globalnym – zaznaczył. W opinii wiceszefa niemieckiego rządu istotne znaczenie dla konkurencyjności Unii Europejskiej mieć będzie dokończenie budowy jednolitego rynku wewnętrznego, usuwanie barier dla usług i innowacyjności oraz szerszy rozwój handlu internetowego. – Pozytywnie oceniam współpracę Polski i Niemiec i liczę na dalsze działania także i w tych zakresach – powiedział. Od 20 lat RFN pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski. Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem sięga 25 proc. a w imporcie 22 proc. Według wstępnych danych, obroty handlowe w 2013 roku wzrosły o ponad 2 proc. W okresie styczeń-listopad 2013 r. polski eksport wzrósł o 4,7 proc, przy stabilizacji importu. Polska ma dodatnie saldo handlu z Niemcami w wysokości prawie 5 mld euro.  Do Niemiec eksportujemy: maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (22 proc.), metale nieszlachetne (17 proc.) oraz pojazdy (15 proc.). Największy udział w imporcie miały maszyny i urządzenia mechaniczne (25 proc.), metale (16 proc.), pojazdy (14 proc.) oraz tworzywa sztuczne, a w szczególności części i akcesoria do pojazdów samochodowych, pojazdy samochodowe, oleje ropy naftowej, części do silników, leki, wyroby walcowane i artykuły z żeliwa lub ze stali, okucia, maszyny i urządzenia mechaniczne. Niemcy wysunęły się w 2012 roku na pierwsze miejsce na liście inwestorów zagranicznych w Polsce. Wg danych NBP w 2012 r. napływ inwestycji z RFN wyniósł 3 494,1 mln euro, głównie do podmiotów zajmujących się działalnością finansową i usługową. Skumulowana wartość niemieckich inwestycji na koniec 2012 r. wyniosła 26,9 mld euro, co oznaczało blisko 15,8 proc. udział w inwestycjach zagranicznych ogółem.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły