Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 została przyjęta

Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej formalnie zatwierdzili pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 – po 3 latach intensywnych dyskusji.

Szef polskiego resortu rolnictwa Stanisław Kalemba, obecny na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, podkreślił istotne znaczenie budżetu i ram prawnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Takie możliwości dają ustalone dopłaty bezpośrednie, jak i fundusz na rozwój obszarów wiejskich. Istotną wartością dla rolników jest znajomość zasad finansowania rolnictwa w długiej perspektywie, do 2020 r.

W głosowaniu ministrowie poparli cztery rozporządzenia z zakresu reformy WPR oraz jedno rozporządzenie przejściowe na 2014 r. Zasady wsparcia bezpośredniego zostały poparte jednomyślnie, natomiast przepisy dotyczące wspólnej organizacji rynków rolnych nie uzyskały poparcia Niemiec, natomiast Wielka Brytania wstrzymała się od głosu. Rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich poparły wszystkie kraje, z wyjątkiem Czech, które wstrzymały się od głosu. Pozostałe rozporządzenia dotyczące finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, jak i przepisów przejściowych na 2014 r. uzyskały jednogłośne poparcie.

Ponadto, komisarz ds. rolnych Dacian Cioloş zaprezentował wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

W dyskusji ministrowie wyrazili zaniepokojenie z powodu usunięcia krajowego współfinansowania projektów promocji, pozostawiając jedynie fundusze UE i beneficjentów. Takie podejście może wyeliminować małe i średnie przedsiębiorstwa z programów promocji. Polska popiera większość propozycji dotyczących promocji produktów rolnych, jednak zwraca uwagę, że istotne będą dalsze prace nad tym rozporządzeniem oraz zakres aktów delegowanych i wykonawczych, które powinny odzwierciedlać postulaty wyrażone przez Radę Ministrów UE.

W dalszej części obrad ministrowie prezentowali stanowiska w zakresie rolnictwa ekologicznego (raport przygotowany przez KE) oraz dyskutowali na temat oznaczeń (etykietowania) produktów w rolnictwie lokalnym i sprzedaży bezpośredniej.

Minister Stanisław Kalemba podkreślił rosnące zainteresowanie konsumentów tymi produktami, jednak uważa, że te przepisy nie mogą wprowadzać nadmiernej biurokracji dla producentów.

Wieczorem, w Polskim Przedstawicielstwie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, w którym na zaproszenie ministra Kalemby, uczestniczyli: ministrowie rolnictwa krajów UE, eurodeputowani, urzędnicy Komisji Rolnictwa oraz Polacy pracujący w unijnych instytucjach.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży online



Podobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …