Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski

Rok 2014 został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. W związku z tym 14 listopada 2013 r. odbyła się w Sejmie konferencja zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych pt. „Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”.

Przybyło na nią ponad pół tysiąca przedstawicieli izb rolniczych. Konferencja odbyła się z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego, wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby, przedstawicieli klubów parlamentarnych, komisji rolnictwa, posłów do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego oraz prezesów rządowych agencji rolnych.

Minister Stanisław Kalemba przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie, zasady finansowania rolnictwa w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przypomniał, iż Polska jest państwem, które posiada konstytucyjny zapis, stanowiący o tym, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. To również jest elementem sukcesu polskiego rolnictwa i branży spożywczej. Eksport naszych produktów rolno-spożywczych to około 1/5 produkcji tego sektora i dodatnie saldo w handlu na poziomie 3,5 mld euro.

Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych scharakteryzował polskie realia, gdy chodzi o średnią wielkość gospodarstw i zmiany, jakie następowały w ilości i wielkości gospodarstw ciągu ostatnich lat. Podkreślał, że żywność jest najlepszym towarem eksportowym XXI wieku, na który zapotrzebowanie wciąż wzrasta. By jak najlepiej wykorzystać polski potencjał w tym zakresie, należy zadbać również o małe gospodarstwa i stworzyć jak najlepsze warunki dla ich rozwoju.

Poseł Jarosław Kalinowski odniósł się do kontrowersyjnych kwestii, m.in. do planów przesunięcia środków między filarami WPR. Podkreślił, że chodzi o ewentualne przesunięcie, którego wielkość zależy od tego, jakiej wielkości będzie współfinansowanie II filara z budżetu krajowego. Zaznaczył, że związane z tym rozstrzygnięcia polityczne zapadną w przyszłym tygodniu. Poseł przypomniał również, że zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami część inwestycji prowadzonych do tej pory przez PROW będzie realizowana ze środków Polityki Spójności – chodzi o 4,5 mld euro na wodociągi czy kanalizacje.

Poseł Kalinowski odniósł się również do kwestii podatku dochodowego w rolnictwie, stwierdzając, że rolnik powinien mieć możliwość wyboru przejścia na zasady ogólne rozliczania podatku VAT. Dzisiaj około 50 tysięcy rolników w Polsce (zazwyczaj gospodarujących na średniej wielkości gospodarstwach) korzysta z tej formy rozliczenia, gdyż jest to dla nich korzystniejsze niż forma podatku rolnego. W chwili obecnej bywa bowiem, że podatek rolny jest wyższy od dochodowego płaconego przez przedsiębiorców. Pracujmy nad rozwiązaniem, które będzie dobre dla rolnictwa – podsumował poseł Kalinowski.

Nowe rozwiązania potrzebne są również dla gospodarstw niskotowarowych, tzw. socjalnych. Poseł przypomniał, że formą wsparcia jest tu między innymi KRUS. Do rolników drobnych adresowane również było i będzie wsparcie PROW, które ma służyć wejściu na wyższą półkę produkcyjną i stworzeniu odpowiednich warunków do utrzymania rodziny. Do tej pory wynosiło ono ok. 6 tysięcy zł rocznie, czyli ok. 30 tysięcy zł w ciągu 5 lat. Obecna propozycja to 60 tysięcy zł – ostateczne decyzje zapadną wkrótce.

W podsumowaniu konferencji minister Kalemba wyczerpująco odpowiadał na padające z sali pytania dotyczące rolnictwa.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …