Rozmowy w Wilnie o reformie WPR

W Wilnie, 22 lipca 2013 r., odbyło się spotkanie przewodniczących komisji do spraw rolnych parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej i przyszłości drobnych gospodarstw rolnych. Spotkanie odbyło się w Sejmie Republiki Litewskiej, w ramach sprawowanej obecnie przez Litwę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Waga tego spotkania wynika z faktu, że jest to pierwsza  reforma WPR kształtowana razem z Parlamentem Europejskim, działającym jako pełnoprawny partner Rady Ministrów Rolnictwa.

Moim zadaniem było zapoznanie uczestników spotkania z  najważniejszymi  zmianami w WPR. Mianowicie: płatności bezpośrednie będą trafiać do aktywnych rolników, rzeczywiście pracujących w gospodarstwie. Różnice w wysokości dopłat w poszczególnych krajach, oparte na tzw. kryteriach historycznych, będą stopniowo znoszone. Uproszczony system uprawnień do płatności (SAPS), będzie obowiązywał w krajach, które obecnie go stosują,  do 2020 roku. We wszystkich krajach członkowskich powstanie obowiązkowy system wsparcia młodych rolników. Kluczowy element reformy- tzw. zazielenienie WPR – ma być bardziej elastyczny – powiązany z wielkością gospodarstwa oraz uwzględniający warunki geograficzne. Wspólna Organizacja Rynku ma wzmocnić pozycję rolników na rynku a jednym z zasadniczych celów reformy jest zniesienie niepotrzebnej biurokracji.

Pewne kwestie zapisane w uzgodnieniach Wieloletnich Ram Finansowych na szczycie UE wymagają dalszych uzgodnień w ramach tzw. trialogu, tj. pomiędzy Radą UE, Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.

dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły